Close search

Strach je ve stavu nouze normální. Jak s ním bojovat?

Unsplush.com Zdroj: Unsplush.com

Strach je přirozenou reakcí organismu na nějaké ohrožení. Vyvolává ovšem fyziologické reakce, které organismu v dlouhodobém horizontu škodí. Mimo jiné dochází k vylučování stresových hormonů a tím také ke snížení obranyschopnosti těla. Všudypřítomný strach, kterému nyní čelíme, vzbuzuje mnohé otázky.

Prvním krokem je uvědomění si vlastních pocitů. Neměli bychom sebe ani druhé za strach odsuzovat. V situaci masivního šíření koronaviru, nejistoty a zcela nového denního režimu, daného karanténou, jsou obavy na místě. Psychologové nabádají, abychom strach ani jiné prožívané emoce nepopírali. Pokud si tedy přiznáme vlastní strach, co si s ním počít?

Zapojit rozum

Silné emoce zabírají prostor pro racionální uvažování. Pokud strach přijmeme, můžeme ho pochopit a zkoumat. Pak snáze přijdeme na způsoby, jak ho snížit. Zabezpečovací a zajišťovací chování, například tvoření potravinových zásob, je pro mnohé jedním ze způsobů, jak se se stávající situací vyrovnat. Přestože z úst politiků či novinářů znějí slova o panice a iracionálním chování, opak je pravdou. Je naprosto logické a racionální chovat se tak, abychom minimalizovali míru rizika, třeba při nakupování.

Pokud dáme prostor rozumu, zjistíme, že v krizové situaci pomáhá rutina a plánování činností. Psychologové nabádají stanovit si denní rozvrh a definovat činnosti na celý den. Jde o to, abychom pozornost zaměřili na něco jiné než na vlastní strach nebo strach, který se šíří v médiích a na sociálních sítích.

Být laskavý k sobě i druhým

Psycholog Aleš Borecký ve svém článku na serveru Psychologie radí pohlédnout na svůj strach jako na ustrašené vnitřní dítě. Toto dítě je potřeba povzbudit, uklidnit a ujistit ho, že vše bude v pořádku. K sobě a všem, které strach ovládá, bychom měli být laskaví jako k malému dítěti. Avšak neměli bychom to malé dítě nechat  řídit své kroky. Neměli bychom nechat svůj strach, aby nás zcela ovládl.

Co si se svými emocemi počít ve stavu nouze? ODPOVĚĎ NABÍZÍ FOTOGALERIE:

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu