Close search

Šílené mučící praktiky ve středověku: Lidská fantazie neznala mezí

g.cz Zdroj: g.cz

Co se týká mučících praktik, v tom opravdu neměla lidská mysl meze. Nejčastějším způsobem, jak někoho připravit o život, bylo setnutí hlavy, které se praktikovalo po celý středověka a dnes se stále tato praktika v Saudské Arábii objevuje. Existovaly ale i daleko drastičtější metody, jak odsouzené popravit.

Uvaření v kotli

Jednou z nejšílenějších metod je uvaření, které se praktikovalo nejen mezi kanibaly, ale i v Evropě. Tato děsivá technika zabíjení se objevila na anglickém dvoře, kdy ji nechal v roce 1531 uzákonit anglický král Jindřich VIII.

V hrnci vařili traviče, padělatele nebo kacíře. Odsouzeného čekala šílená muka. Byl vysvlečen, svázán a ponořen do vroucí vody, anebo do studené, která se teprve začla na plameni vařit. Tuto šílenou techniku zabíjení údajně používal uzbecký prezident Islam Karimov, na což opakovaně upozorňovala Organizace na ochranu lidských práv.

Lámání kolen

Takto praktika se využívala hlavně pro mnohonásobné vrahy. Zlověstné kolo na lámání končetin používali především ve Francii, v Německu, v Dánsku, Rumunsku, Rusku nebo Švédsku. Nešťastník byl obvykle přivázán k dřevěnému kříži, poté mu byly lámány jednotlivé údy.

Někdy to bylo spíše takové divadlo, kdy byl odsouzenému nejdříve zlomen vaz a až potom mu byly veřejně lámány končetiny. Takto zabíjení bývali například lidé odsouzení za úkladnou či loupežnou vraždu. K poslednímu případu lámání kolen došlo v roce 1841 v severním Německu.

Vykuchání

Tento trest byl připraven pro vlastizrádce. V roce 1581 byl tímto způsoben popraven katolický kněz Edmund Campion kvůli tomu, že se odmítl vzdát své víry. Odsouzení k tomuto trestu byli přivázáni k dřevěné desce, poté jim kat rozřízl břicho a začal odsouzenému vytahovat postupně orgány. Týraní pochopitelně šíleně trpěli, což přihlížející dostávalo do varu. Takto byly na ostrově Man popravovány i ženy.

Při čtvrcení ležel odsouzený na zemi, byl končetinami přivázán ke kolíkům a kat jim postupně začal ruce i nohy odsekávat. V některýh zemích se používali při čtvrcení koně, kdy dotyčného roztrhli na čtyři kusy. Tento trest se používal v korejském království od 14. do 20. století.

Rozřezání pilou

Další drastickou metodou bylo řezání pilou, kdy se trestanec pověsil hlavou dolů, přičemž nohy měl roztažené. Trestanec měl neustále prokrvený mozek, takže dlouhou dobu nepřicházel o vědomí. Kat ho potom začal rozřezávat jako prase na zabíjačce na dvě poloviny.

Takto trestance popravovali například v Římě nebo ve starověké Číně. Tento trest stihnul zrádce nebo vrahy svých rodičů. Odsouzený byl rozkrájen na 360 kusů. Ojediněle se tato praktika objevovala ještě na začátku 20. století.

 

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu