Close search

Řekněte si dost! Jak nebýt zraňován ve vztazích

pixabay Zdroj: pixabay

Přemýšleli jste někdy, co vám působí tu největší bolest ve vztazích? Jednu z největších bolestí nezpůsobuje to, co v těch vztazích zažíváme, ale to, jak na různé situace reagujeme. Musíme si tedy uvědomit, že jedině my máme stoprocentní zodpovědnost za to, jak se sami cítíme. A ne náš partner. Jak tedy už nebýt dále zraňován ve vztazích?

Za svůj vnitřní stav si zodpovídáme sami

Především bychom si měli uvědomit, že žádný člověk nemá povinnost starat se o to, abychom se cítili nějakým určitým způsobem. Nikdo z venku nás nemůže přinutit, abychom se nějak cítili, pokud mu to my sami nedovolíme.

Pokud začneme vinit za své vnitřní pocity toho druhého, začíná v nás vznikat pocit, že máme právo mu to dát nepříjemným a vyčítavým způsobem najevo. Tím živíme a podporujeme svoji vnitřní negativitu a je nám čím dál hůř. Naopak všechno negativní a neprospěšné máme opouštět a uvolňovat, ne to v sobě ještě živit.

Předání moci druhým

Pokud navíc někoho obviníme, že může za to, jak se cítíme, dáváme mu svoji vlastní moc, stavíme ho nad nás, do pozice člověka, který má větší sílu než my sami. Sami sebe tak stavíme do role chudáka a oběti. Někteří lidé jsou ve svých vztazích zraňováni i proto, že se v nich zaměřují na to negativní místo toho, aby byli vděčni za to, co jim ten vztah přináší.

Pokud začneme mít pocit, že se náš partner nechová tak, jak očekáváme nebo jak by se nám to líbilo, svědčí to o jediném: že jsme do vztahu vstoupili s očekáváním a očekávání budou vždycky zklamána.

Zdravý vztah

Každý vztah přináší své vlastní výzvy a lekce. Tehdy, když nabydeme dojem, že náš partner není takový, jaký by měl podle našeho mínění být, začneme ho chtít předělávat a řídit, ale to nemůže fungovat - je to zcela marná snaha.

Zdravý vztah je založený na tom, že přijímáme toho druhého takového, jaký je, že jsme s ním zcela svobodní, můžeme s ním být autentičtí, svobodně se před ním projevovat a vyjadřovat všechno tak, jak cítíme. Jedině, když jsou ve vztahu tyto atributy, můžeme mluvit o zdravém vztahu, kde se oba partneři cítí dobře a kde nebude ani jeden z nich zažívat zklamání.

Žijte přítomností

Důležitým bodem je také potřeba nevracet se do minulosti, nerozebírat minulost, nepoužívat ji proti druhému. Naopak, ve vztahu, jako v celém našem životě, je nesmírně důležité žít v přítomnosti a v daném okamžiku.

Nejčtenější články