Close search

Praha možný příchod koronaviru nepodcenila

Zdroj:

Pražský magistrát podniká nutná opatření, která mají metropoli připravit na možné šíření nákazy koronavirem. Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) má české hlavní město dostatečné kapacity ve specializovaných zdravotnických zařízeních a nepodceňuje ani důsledné aktualizace krizových plánů s ohledem na aktuální vývoj situace. Upozorňuje přitom, že největším rizikem je panika, která se šíří společně s epidemií. Bezpečnostní opatření jsou realizována ve spolupráci s příslušnými státními orgány i českou kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO).

25. února 2020 vydala Bezpečnostní rada státu doporučení, aby se občané České republiky vyvarovali cest do koronavirem zasažených severoitalských regionů Lombardie a Benátska. V deseti tamních obcích byla vyhlášena karanténa. Vláda tak reaguje na rychlé šíření nákazy v této lokalitě, jež si vyžádalo již 12 úmrtí. Její představitelé výslovně apelovali, aby Češi důsledně zvážili, zda za současné situace vůbec cestovat za hranice státu. Nové případy hlásí i další evropské země, například sousední Rakousko. U žádného občana ČR koronavirus prozatím potvrzen nebyl. V české metropoli byla již zahájena přípravná opatření, jak minimalizovat rizika v případě, že dojde k infikaci pacientů na jejím území.

Magistrát hlavního města koordinuje podobu ochranných opatření s ředitelem tuzemské kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) Srdanem Matićem. Veškeré složky integrovaného záchranného systému v rámci preventivních opatření postupují v součinnost podle krizových plánů. Dle slov náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) je metropole na potenciální nákazu dobře připravena: „Největší riziko při výskytu tohoto onemocnění je vznik paniky, která zachvátila například severní Itálii, kde lidé vzali útokem obchody, vykoupili vše možné a vzniklý chaos tak ještě víc prohloubili. Proto je důležitá informovanost veřejnosti. Již dříve byla obeznámena všechna zdravotnická zařízení na území Prahy, bezpečnostní opatření byla také přijata na dalších místech.“ Média i veřejnost vyzývá, aby sledovali aktuální informace zveřejňované prostřednictvím portálu bezpecnost.praha.eu.

S ochrannými opatřeními se občané setkají na mezistátním Letišti Václava Havla. Veškerý palubní personál byl instruován, aby v případě podezření na onemocnění některého z cestujících ihned informoval pracovníky hygienické služby, kteří jsou přítomni na letišti. Pro přílety z infikovaných oblastí byly vyhrazeny speciální koridory se zvýšenými hygienickými opatřeními. Odborníci vyzývají občany, aby za této situace rozhodně nepodceňovali základní návyky, jak se chovat v případě podezření na respirační onemocnění. V těchto případech žádají, aby neprodleně kontaktovali svého lékaře a omezili jakýkoliv pobyt ve společnosti ostatních lidí.

Hlubuček informoval, že úmrtnost u koronaviru dosahuje hodnoty 2 %, což je jen o procento více než u klasické sezónní chřipky. „Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé nad 70 let, kteří trpí dalšími zdravotními potížemi. Jak nás informoval pan ředitel - v případě úmrtí pacientů v Itálii se jednalo o pacienty, kteří procházeli chemoterapií, nebo měli jiná respirační onemocnění,“ konstatuje.

Nákaza koronavirem byla potvrzena ve 12 státech Evropy. Po celém světe je podle nejnovějších informací infikováno přes 80.000 lidí. Tým vědců v čele s Čechem Tomášem Cihlářem v USA mezitím zahájil klinické testování remdesiviru, vakcíny, která by měla pacienty zbavit příznaků infikace novým virem. Ministerstvo zahraničí České republiky též upozornilo, ať Češi, kteří v zahraničí pobývají nebo cestu plánují, věnují pozornost online systému DROZD. Ten jim umožňuje se registrovat, čímž zastupitelské orgány získají přehledné a komplexní informace, díky kterým mohou včas a efektivně zakročit.

Nejčtenější články