Close search

Potravinová pomoc pomůže zmírnit dopady pandemie. Tesco vyhlásilo letní sbírku potravin

Zdroj:

Společnost Tesco velmi rychle zareagovala na současnou situaci, kdy mnoho rodin z důvodu pandemie muselo čelit nelehkému osudu a ocitlo se v nouzi. Tesco proto poskytlo dosud největší mimořádný potravinový dar v celkové výši 4,5 milionu korun. Aby dobročinné úsilí ještě zvýšilo, rozhodlo se uspořádat letní potravinovou sbírku, která potrvá až do konce srpna ve všech 186 prodejnách po celé republice. Zákazníci mohou darovat trvanlivé potraviny na speciální sběrná místa za pokladnami.

Pandemie koronaviru si vybírá svou daň. Třetině domácností v ČR za pandemie klesly příjmy. Nejohroženější skupinou jsou pak zejména senioři, matky samoživitelky a mladé rodiny. Právě těmto lidem jsou určeny potraviny z probíhající sbírky. „Tesco dlouhodobě pomáhá těm, kteří to nejvíce potřebují. Kvůli současným okolnostem, které negativně dopadly na mnoho rodin v celé zemi, je naše potřeba pomáhat o to silnější. Společně s našimi zákazníky podporujeme místní komunity, a proto chceme dát zákazníkům příležitost zapojit se i do speciální potravinové sbírky. Všechny darované potraviny průběžně předáváme místním potravinovým bankám, čímž zaručíme, že se pomoc dostane skutečně těm, kteří ji potřebují nejvíce,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Rekordně dlouhá sbírka potravin probíhá od 19. června do konce srpna ve všech prodejnách Tesco v České republice. Vzhledem k současným bezpečnostním opatřením a délce období, po které bude sbírka probíhat, je sbírka koncipována jako bezobslužná. To znamená, že darované potraviny nebudou přebírat dobrovolníci, ale zákazníci je budou odkládat na speciálních sběrných místech za pokladnami. Všichni zákazníci se mohou zapojit například tak, že v rámci svých běžných nákupů přidají do nákupního košíku i potraviny, které pomohou lidem v nouzi. Zákazníci mohou vybírat z široké nabídky trvanlivých potravin – rýže, těstoviny, mouka, cukr, olej, konzervy, džemy, zavařeniny, dětská výživa, čaj nebo káva.

Potravinové banky registrují více než desetiprocentní nárůst žadatelů o potravinovou pomoc, jedná se především o seniory a mladé rodiny. „Zejména nyní po odeznění karantény se projevuje větší zájem v regionech, kde se více propouští a nyní samozřejmě i v souvislosti se záplavami. Největší poptávka je v Karlovarském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Paradoxně očekáváme mnohem větší poptávku v týdnech následujících než v těch předchozích. S nastupující krizí ekonomickou lze očekávat další osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a exekucemi. Z našeho pohledu bude mít pandemie druhou vlnu v podobě ekonomické a sociální krize. Snad na ni budeme i s pomocí podobných akcí dostatečně připraveni,“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.

Potravinové banky zajišťují potravinovou pomoc pro více než 700 místních charitativních a dobročinných organizací po celé republice. Organizace pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým nebo tělesným postižením.

Tesco nadále pokračuje v každodenním darování potravinových přebytků potřebným. Od vypuknutí pandemie v březnu darovalo Tesco lidem v nouzi více než 205 tun potravinových přebytků, což odpovídá zhruba 480 000 porcí jídla. Mimořádná letní potravinová sbírka navazuje na tradici pravidelných potravinových sbírek, do kterých se Tesco již 7 let zapojuje v celé České republice, a pomáhá tak poskytnout potraviny těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Díky štědrosti zákazníků se podařilo v uplynulém roce darovat potravinovým bankám v rámci jarní a podzimní sbírky potravin 172 tun potravin a drogerie, což představuje více než 360 000 porcí jídla pro lidi v nouzi. Tesco následně navýšilo dary svých zákazníků o 20 % v hotovosti a darovalo potravinovým bankám za obě sbírky potravin 900 000 Kč. I letos na podzim bude probíhat tradiční sbírka potravin ve spolupráci s potravinovými bankami ve formátu, na který byli zákazníci doposud zvyklí.

Veškeré informace o letní potravinové sbírce Tesco najdete na webových stránkách: https://itesco.cz/sbirka-potravin/.

Nejčtenější články