Close search

Odborníci kritizují influencery i tabákové firmy, které cílí na mladistvé. Jaké jsou jejich fígle?

pixabay.com Zdroj: pixabay.com

Světový den bez tabáku připadá tradičně na 31. května. WHO se letos rozhodla zaměřit na stoupající popularitu, které se mezi dětskými a mladistvými kuřáky těší nové tabákové výrobky. Česká republika patří z hlediska počtu kuřáků ve věku 15 až 24 let v evropském srovnání mezi nejpostiženější. Přesto nová data Státního zdravotního ústavu slibují nadějné zítřky, jelikož počet mladistvých kuřáků vykazuje klesající trend. Experti ale varují, že agresivní kampaně tabákových společností si tuto zranitelnou skupinu zvolily za svůj cíl ve snaze rozšiřovat počty uživatelů nových tabákových alternativ. Často jim v tom zdatně sekundují i mediálně známé osobnosti. Dá se s tímto nebezpečným trendem bojovat?

Podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) kouřila ještě v roce 2018 bezmála třetina dětí a mladistvých ve věku od 15 do 24 let. Nová data ukazují, že tento trend má tendenci se snižovat – za rok 2019 tedy uvádějí jejich počet kolem 23 procent. Česko se tak ale stále nachází na předních příčkách nelichotivého celoevropského žebříčku. Data naznačují, že právě v této skupině se těší větší popularitě nejen klasické cigarety, ale též nové tabákové alternativy. Zkušenost s elektronickou cigaretou má cca 5 procent českých mladistvých, další 3 procenta užívají zařízení na zahřívaný tabák. Často se jedná o ty, kteří na ně přesedlali z klasických cigaret nebo ty, kteří je užívají souběžně. Dle SZÚ až polovina kuřáků v této věkové skupině konzumuje klasické cigarety i alternativní produkty. Markantní je však ukazatel těch, kteří před elektronkou neměli vůbec žádnou zkušenost s tabákem – u mladistvých dosahuje 19,4 procenta, což je daleko více než v jakékoliv další věkové skupině.

Nové trendy

Fakt, že počet uživatelů alternativních tabákových výrobků ve věku do 25 let narůstá, reflektuje i Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta tomuto tématu zasvětila i letošní Světový den bez tabáku. Chce přitom, aby se hlavně začalo mluvit o predátorských PR a marketingových taktikách tabákové lobby, které jsou šity na míru právě rizikové skupině zahrnující děti, mladistvé a tzv. mladé dospělé.

„Trh se do značné míry proměnil s příchodem tabákových alternativ, jako byly nejprve elektronické cigarety a později zahřívaný tabák,“ vysvětluje Mgr. Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. „Výrobci mají v nabídce spousty ochucených produktů, na které se nevztahuje zákaz prodeje, který vstoupil v účinnost před pár dny, 20. května. Masivní mediální kampaň vedená tabákovými společnostmi s využitím influencerů na sociálních sítích pak přirozeně vzbuzuje zájem je vyzkoušet. Užívání těmito novými způsoby si navíc nenese stigma zdravotního rizika, které je spojeno s klasickými cigaretami, a tak se často domnívají, že jejich konzumace je bezpečná,“ komentuje nové trendy. Podle Kulhánka by se hlavně nemělo zapomínat, že až do 25. roku života se mozek člověka ještě stále fyziologicky formuje. Proto jsou lidé v této věkové skupině až sedmkrát náchylnější k tomu, aby závislosti propadli.

Jaká bude budoucnost?

Odborníci z terénu i WHO se shodují, že pro budoucí vývoj počtu kuřáků je klíčové preventivní působení jak v rodinách, tak všech institucích, ve kterých se děti pohybují. „Rodiče by se měli zajímat o to,  jaké influencery na sociálních sítích děti sledují a občas se na jejich příspěvky dívat i společně. Je pak mnohem snazší s dětmi otevřít debatu a pomoci jim identifikovat mediální manipulaci. Podobně také ve školách je důležité, aby učitelé s žáky pracovali na zvyšování jejich mediální gramotnosti. Pomoci jim v tom mohou také služby certifikovaných poskytovatelů primární prevence, kteří umí s žáky téma závislostí otevírat v širších souvislostech, jako třeba při našich preventivních programech TaTrA (tabák, tráva, alkohol),“ shrnuje Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel centra primární prevence Jules a Jim.

Pokud se rodiče i učitelé dostanou do nesnází a potřebují poradit, jak pracovat s žáky, kteří již kouří, mohou se obrátit na bezplatnou Národní linku pro odvykání 800 350 000. Ačkoli je linka určena především samotným uživatelům, v případě dětí je situace jiná, jak vysvětluje Bc. Kristýna Fišerová, vedoucí týmu konzultantů Linky„Především u mladších věkových skupin evidujeme menší počet případů, kdy se na nás obrátí přímo závislý. Častěji nás vyhledají rodiče, kteří zjistí, že jejich potomek kouří, a nechtějí udělat chybu v řešení nastalé situace. I na takový hovor jsou naši konzultanti připraveni.“ Fišerová pak zdůrazňuje, že je důležité se na takovou debatu dobře připravit, protože rodiči mohou zmítat silné emoce. Rozhodně nedoporučuje silová a radikální řešení, především v období puberty, kdy mají děti ještě větší tendenci stavět se vůči názorům a návrhům starších do opozice. Naopak je důležité dobrat se toho, jak se dítě ke kouření dostalo a hledat cesty, jak kouření zanechat. I u dítěte totiž může být silně rozvinutá závislost.

Národní linka pro odvykání

Nejčtenější články