Close search

O cenný vodní zdroj na Smíchově není zájem, tvrdí developer

Zdroj:

Podle vedení Prahy se na pozemcích Smíchova, kde jsou nyní brownfieldy, nachází strategický podzemní zdroj vody. Ten sice aktuálně využívá pro technické účely pražský Dopravní podnik, ale podle radních by se dala voda v případě krize využít k zásobování poloviny Prahy pitnou vodou.

Podle posledního prohlášení majitele developerské skupiny, která patří mezi vlastníky dotčených pozemků, se však město Praha o zdroj nestará. Dokonce připravuje rekonstrukci přilehlé Nádražní ulice bez zohlednění potřeby chránit tento zdroj.

„Jestliže je skutečným cílem města chránit tento vodní zdroj, pak je nepochopitelné, že příslušné orgány vydávají jiným developerům a stavebníkům v navrhovaném ochranném pásmu kladná stanoviska. Ti přitom na rozdíl od CWI Smíchov nesplňují podmínky stanovené pro příslušné ochranné pásmo vodního zdroje,“ uvedl v tiskové zprávě Radek Menšík, zakladatel a vlastník skupiny UDI Group, pod kterou CWI Smíchov patří.

Podle něj město samo zanedbává ochranu zdroje, když součástí rekonstrukce Nádražní ulice „není kompletní výměna nevyhovující hloubkové splaškové kanalizace a sanace kontaminované zeminy. Jak její havarijní stav, tak nutnost provedení těchto prací přitom jasně uvádějí odborné posudky pro stanovení ochranných pásem. Najednou jsme jediní, kteří skutečně chtějí stanovit ochranná pásma vodního zdroje a provést nákladnou sanaci pozemku,“ říká Menšík.

Odbor magistrátu, který je zodpovědný za prevenci krizových situací, přitom uvádí, že se jedná „v případě kritického nedostatku pitné vody o velmi významný náhradní zdroj pro obyvatele Prahy. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo stanoveno ochranné pásmo I. stupně ani II. stupně, nelze vydat se stavbou závazné souhlasné stanovisko bez vyloučení hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenávratného poškození nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje.“

Developer proto podal na odbory ochrany životního prostředí Magistrátu a Městské části Praha 5 výzvu k neodkladnému zajištění ochrany vodního zdroje a stěžuje si na jejich dlouhodobou nečinnost. Podle dostupných informací již vloni v červnu pražský Dopravní podnik, který vodu využívá, podal žádost na stanovení ochranných pásem. CWI Smíchov se podle svého vyjádření připojila a rovněž podala žádost se stejným návrhem ochranných pásem.

 

Nejčtenější články