Close search

Nová studie ukazuje, že úplný přechod na glo má podobný dopad na zdraví jako u lidí, kteří s kouřením přestali

British American Tobacco Zdroj: British American Tobacco

Lidé, kteří přestanou kouřit a přejdou z cigaret na výlučné užívání zahřívaného tabáku neo, navrženého pro zařízení glo od společnosti British American Tobacco, mohou významně snížit své vystavení se toxickým látkám spojeným s nemocemi souvisejícími s kouřením. Tyto vůbec první důkazy vyplývají z dnes zveřejněné studie v časopise The Journal of Internal and Emergency Medicine.

Výsledky zaznamenané během 6 měsíců v rámci 12měsíční studie ukázaly, že úplný přechod na neo měl za následek statisticky významné změny v celé řadě „biologických ukazatelů expozice“ (BoE) a indikátorů potenciálního poškození, známých jako „biologické ukazatele potenciálního poškození “ (BoPH). U většiny měřených biologických ukazatelů bylo pozorované snížení biologických ukazatelů expozice u lidí užívajících neo prostřednictvím zahřívacího zařízení glo srovnatelné s těmi, kteří přestali kouřit úplně.

Na základě změřených toxických látek vykázali uživatelé tabákových náplní neo

• Významné snížení biologického ukazatele pro riziko rakoviny plic

• Významné snížení počtu bílých krvinek, zánětlivého ukazatele indikujícího riziko kardiovaskulárních onemocnění (CVD) a dalších nemocí souvisejících s kouřením

• Zlepšení HDL cholesterolu spojeného se sníženým rizikem CVD

• Zlepšení dvou klíčových ukazatelů zdraví plic

• Zlepšení klíčového indikátoru oxidačního stresu, což je proces podílející se na několika onemocněních souvisejících s kouřením, jako je CVD a hypertenze.


Dr. David O’Reilly, ředitel vědeckého výzkumu BAT, uvedl: „Jedná se o úžasné výsledky. Umožňují nám pochopit, jak velký potenciál má glo v oblasti snížení zdravotních rizik. Studie ukazuje, že kuřáci, kteří plně přejdou na glo, mohou snížit jednak své vystavení určitým toxickým látkám, ale zároveň i riziko vzniku určitých onemocnění souvisejících s kouřením. Závěry studie jsou velmi povzbudivé a poskytují nám další vědecké argumenty na naší cestě k naplnění vize Better Tomorrow (Lepší zítřky) snižující dopady našeho podnikání na zdraví.“

Účastníky této celoroční namátkové kontrolované studie byli kuřáci ve Velké Británii ve věku 23 až 55 let v celkovém dobrém zdravotním stavu, kteří buď chtěli, nebo nechtěli přestat kouřit. Kuřáci, kteří neměli v úmyslu přestat kouřit, byli náhodně vybráni, aby buď pokračovali v kouření cigaret, nebo přešli na výhradní používání neo, zatímco kuřáci, kteří uvedli, že chtějí přestat kouřit, dostávali nikotinovou substituční terapii a navštěvovali konzultace u osobního poradce po ukončení léčby. Byla také zahrnuta skupina „nikdy nekouřících“, která měla působit jako kontrolní skupina a nadále neužívala žádné tabákové nebo nikotinové výrobky.

Tato studie byla navržena tak, aby prozkoumala potenciál snižování rizika neo, když se používá v reálném spíše než v kontrolovaném prostředí. Jediným zásahem byla měsíční návštěva kliniky, kde byly odebrány vzorky krve, moči a další měření. Tyto vzorky byly testovány na „biologické ukazatele expozice“ (na vybrané toxické látky z cigaretového kouře) a „biologické ukazatele potenciálního poškození“. Aby se zajistilo dodržování stanoveného postupu, byly odvykací a neo™ skupiny testovány na biologický ukazatel CEVal, který indikoval, zda účastníci nekouřili cigarety.

Další výsledky dokončené studie mají být předloženy do konce roku 2021 a určí, zda bude po dobu trvání studie udržována snížená expozice toxickým látkám a biologickým ukazatelům potenciálního poškození.Nejčtenější články