Close search

Některé zážitky jsou tak strašlivé, že se amnézie jeví jako jediné řešení

Unsplash.com Zdroj: Unsplash.com

Amnézie - ztráta paměti může vznikat v důsledku poškození mozku, nádorového onemocnění nebo úrazu hlavy. Na druhé straně se však s amnézií setkáváme i bez zjevné fyzické příčiny. Existuje i tzv. disociální amnézie, která má ryze psychický původ.

Celá problematika je spojena s nepochopením, nezřídka je problematická i samotná diagnostika.

Co je to disociace?

Psychologové definují disociaci jako proces, kdy dochází k odštěpení části psychického prožívání do nevědomí. Vzpomínky, pocity a vnímání spojené s konkrétní identitou jsou natolik zatěžující, že je člověk z psychiky oddělí. Jedná se o obranný mechanismus, reakci na náročné životní situace a silné stresující události.

Většinou také dochází k vytěsnění vzpomínek na danou kritickou událost, nikoli ke kompletní amnézii tak, jak to známe z hollywoodských filmů. Disociační amnézie bývá obvykle částečná a selektivní - je spojená s konkrétním traumatem. Zaznamenáváme ji při nejrůznějších katastrofách, zejména v období válek. Častěji se objevuje u žen než u mužů, nejvíce ve věku rané dospělosti.

Nejde jenom o amnézii

Sám postižený si ztrátu paměti nemusí uvědomovat, dokud ho neupozorní jeho okolí. Amnézii může provázet nápadně klidné chování, ale i nepříjemné emoce, pocity bezradnosti apod. Rozsah možných průvodních jevů je pestrý a bizarní, stejně jako u většiny disociativních poruch.

Ztráta paměti je zpravidla hlavním rysem disociativních poruch, které nabývají celé škály projevů psychického i fyzického charakteru. Ztráta paměti může přerůst například do podoby tzv. disociační fugy. Disociační amnézii pak provází ztráta identity a odbrzdění automatismů chování. To pak ústí v účelném odcestování. Na novém místě jedinec přijímá novou, až překvapivě úplnou identitu.

Disociativní poruchy nemusí provázet pouze nenápadné chování, naopak. Chování postiženého může být značně kontroverzní. I příznaky poruchy na tělesné úrovni jsou značně podivné, mohou například silně připomínat epileptický záchvat.

Celá problematika je spojena s nepochopením, nezřídka je problematická i samotná diagnostika.

ZÁKLADNÍ DISOCIATIVNÍ PORUCHY POPISUJE FOTOGALERIE:

Nejčtenější články