Close search

Největší sériová vražedkyně v našich dějinách. Málo známý příběh Kateřiny Bechyňové

archiv Zdroj: archiv

Zatímco o slovenské hraběnce Báthory toho víme víc něž dost, její česká kolegyně Kateřina Bechyňová z Lažan zůstává v zapomnění. Tato krvelačná šlechtična žila v 16. století na tvrzi Pičín a na nejslavnějším českém hradě Karlštejně. Na kontě má řadu bestiálních zločinů a je označována za největší českou sériovou vražedkyni.

Manželka purkrabího

Kateřina byla dcerou rytíře Kunaty Pešíka z Komárova. Z politických důvodů byla provdána za významného šlechtice Jana Bechyněho z Lažan. Když se její manžel stal purkrabím na Karlštejně, nesla s sebou jeho funkce zemského úředníka i pobyt mimo domov na Pičíně. Kateřině se tak otevřela možnost spravovat panství po svém…

Bestie z Pičína

Své poddané tvrdě a nesmyslně trestala za sebemenší prohřešky. Většina obětí mučení nepřežila či si odnesla doživotní následky v podobě zmrzačení. Díky dobovým záznamům se dozvídáme, že Kateřina řezala obětem maso z těla, stahovala je z kůže, polévala vroucím tukem, bičovala a tloukla, dřela do krve železným kartáčem a do vzniklých ran sypala sůl.

Mrtvoly házela do záchoda

Podle pověstí se stejně jako Alžběta Báthory koupala v krvi mladých dívek kvůli omlazení pokožky. Mrtvá těla svých obětí nijak nepohřbívala ani neukrývala, jednu mrtvou děvečku dokonce prohodila záchodovým otvorem přímo na smetiště v hradním příkopu.

Spravedlnost se dostavila

Zvěsti o počínání krvelačné Kateřiny se donesly až k uším nejvyššího hofmistra, Vojtěcha z Pernštejna, který jakožto předseda soudu začal celou záležitost vyšetřovat. Poddaní nejdříve mlčeli, strach prolomil až pražský kožešník Prokop Papež, který se msty bát nemusel, protože do Prahy prsty Kateřiny a jejího muže nedosáhly.

„Toho jsem si vědom, že paní Kateřina z Komárova zabila mú sestru Kateřinu Právovic. Když ji zabíjela, pověsila ji přes bidlo a moždíř k hlavě přivázala.“ Sama Kateřina se pak přiznala ke čtrnácti vraždám, obětí bylo ale ve skutečnosti okolo třiceti.

Přísný rozsudek

Vojtěch z Pernštejna byl neoblomný a nepřijal od Kateřinina manžela žádné úplatky. Vražedkyni odsoudil k trestu smrti, když ji nechal uvrhnout do temné kobky věže Mihulka na Pražském hradě, kde po pár týdnech, dne 15. března 1534, zemřela hladem. Její mrtvola prý měla prsty okousané až na kost.

Proklela svého soudce

Historické prameny říkají, že Kateřina svého soudce proklela s tím, že ji bude na onen svět brzy následovat. Vojtěch z Pernštejna skutečně dva dny po Kateřině zemřel ve velkých bolestech, kdy měl pocit, že mu zaživa trhají maso z těla. S největší pravděpodobností ale za smrtí Vojtěcha z Pernštejna stálo požití námelu, resp. mouky infikované toxickou parazitující houbou, lidově nazývanou námel.

NA OTŘESNÉ ČINY PANÍ KATEŘINY SE PODÍVEJTE DO GALERIE:

Nejčtenější články