Close search

Nazvali ji lidským odpadem, pak ji začali milovat! Výročí smrti Anny České, královny Anglie

Archiv Zdroj: Archiv

Anna Lucemburská, známější spíše jako Anna Česká, patří k nejvýraznějším postavám našich i anglických dějin. Její otec Karel IV. totiž Annu - laskavou a soucitnou dívku, mimochodem rodačku z Prahy - provdal za anglického krále Richarda II. Anna Česká - anglická královna, která se zpočátku v zemi za Lamanšským průlivem potýkala s nenávistí - zemřela právě před 625 lety.

Anna (11. 5. 1366 až 7. 6. 1394) byla v pořadí sedmé dítě Karla IV. a první, které zplodil s čtvrtou manželkou Alžbětou Pomořanskou. Už jako pětileté začal Anně chystat velkou budoucnost. Nejdříve ji zasnoubil se synem bavorského vévody, Albrechtem. Po dvou letech jí však vybral vhodnějšího ženicha – teprve tříletého Fridricha z markrabství míšeňského. I z těchto plánů nakonec sešlo a Karel IV. našel pro Annu ještě lepší partii – Richarda, syna anglického krále Eduarda III. Sňatek však místo něj dojednával jeho syn a nástupce Václav IV. Karel totiž v roce 1378 následkem zápalu plic zemřel.

Anně bylo 15 let, když se na podzim roku 1381 vydala i s početnou družinou do Anglie. Do cíle však málem nedorazila. Francie tehdy byla ve válce s Anglií, a dostat se přes francouzské území nebylo snadné a ani bezpečné. Jen o vlásek, jakoby zázrakem, Anna unikla prudké mořské bouři, která následujícího dne zničila loď, na níž se plavila. Bylo pár dní před Vánocemi a zhruba měsíc nato byla svatba. Za další dva dny byla Anna korunována anglickou královnou.

Šťastné manželství

Richard II. byl o osm měsíců mladší než Anna a kronikáři ho líčí jako krásného, mimořádně inteligentního a statečného mladíka, byť trochu zženštilého. Měl totiž jemnou tvář bez vousů a krásné plavé vlasy. Mladí manželé, kteří se až do svatby nikdy neviděli, v sobě brzy našli vzájemné zalíbení.

Podle náhrobního nápisu i Anna byla „krásná tělem a její tvář byla jemná a půvabná“. Jenže to, čím anglického krále nejvíce okouzlila, byla její láskyplnost a dobrota. Richard ji zahrnoval luxusními dary, věnoval jí několik hradů a také nezanedbatelný roční příjem. Také velkoryse toleroval to, jak si Anna vydržovala českou družinu, která s ní zůstala na anglickém královském dvoře –  k nevraživosti tamní šlechty. "Okusivše sladkosti země anglické a zapomenuvše vlastního kraje, nechtějí se domů vrátiti, hosté nestoudní a neradostní,“ spílal na adresu Čechů jeden místní kronikář. Anna byla terčem urážek, komplotů, kronikář přímo z Westminsteru ji pak dokonce nazval lidským odpadem.

Někteří angličtí dvořané se navíc zakoukali do Anniných českých dvorních dam, od kterých se prý Angličanky naučily vybranému, jemnému chování. Jistý šlechtic kvůli jedné méně urozené Češce hodlal dokonce zapudit urozenou manželku, což byl tehdy nevídaný skandál. Došlo to tak daleko, že proti králi Richardovi se v parlamentu zformovala opozice a hrozilo, že bude z trůnu sesazen. Anna v těchto těžkých dobách stála věrně při manželově boku, což jí Richard nikdy nezapomněl. Královnina družina však musela Anglii opustit.

Anna si nakonec získala i srdce samotných Angličanů. Když Richard upevnil svou moc, byla to ona, na jejíž přímluvu se odpůrcům nemstil. Její pověst "dobré královny" (měla přezdívku Good Queen Anne) rok od roku rostla. "Spory usmiřovala, nesvorné uspokojovala, mírným přála a za zarmoucené prosila,“ pěli na ni chválu doboví kronikáři. Dvorní básník Geoffrey Chaucer, autor slavných Canterburských povídek, vylíčil ve své básni Annu v postavě thrácké královny Alkesty jako symbol dobroty a věrnosti.

Zemřela bezdětná

Královský pár se bohužel nedočkal žádného potomka. Anna podlehla ve věku 28 let morové epidemii. Richard se s její smrtí těžko smiřoval. Zámek Sheene, kde Anna zemřela, nechal zbourat. Byl agresivní vůči svému okolí. Milované ženě dal postavit ve Westminsteru monumentální hrobku, kam se později rovněž nechal pochovat.

Náhrobek vyobrazoval oba manžele, jak se drží za ruce. Tato skutečnost dala vzniknout pověsti o jejich velké lásce, protože to bylo v anglických dějinách poprvé, co byli královští manželé pochováni bok po boku… Když byl v roce 1871 hrob otevřen, zjistilo se, že mnoho Aninných kostí bylo ukradeno skrze díru v rakvi.

PODÍVEJTE SE V GALERII DO TVÁŘE RODAČKY Z PRAHY, KTERÁ SE STALA ANGLICKOU KRÁLOVNOU!

Nejčtenější články