Close search

Že je škola pro děti? Nenechte se mýlit! Gramotnost chybí většině z nás

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

V základní definici se gramotností rozumí soubor dovedností umožňující čtení a psaní. Rozšířená definice počítá i s matematickou gramotností, tedy dovedností počítat. Nikde však není definováno, jak dobře musí člověk umět počítat, aby byl gramotný. Se čtením je to ještě horší. Kdo z nás si umí opravdu přečíst výplatní pásku, obchodní podmínky v bance nebo třeba kompletní volební program?

Kdy je člověk gramotný?

UNESCO již v roce 1958 označilo za gramotného takového člověka, který umí s porozuměním přečíst a napsat krátký jednoduchý výrok ze svého každodenního života. I to může být pro některé problém. Od padesátých let však doba pokročila...

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., který působí na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na katedře výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění, spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání nebo s Českou školní inspekcí, ve svých publikacích poukazuje na změnu pojetí gramotnosti.

Valenta zmiňuje gramotnost v širším smyslu, která již není vázána pouze na čtení a psaní. Čtení a psaní byly dříve dovednostmi, které měly být základem existence člověka ve společnosti. Ve 21. století však naprosto přestávají stačit.

Gramotný člověk 21. století

Gramotný člověk je v rozšířeném pojetí člověk, který má schopnost kvalitně vykonávat určitou oblast lidské činnosti. Jedná se pak o gramotnost pro práci, občanskou gramotnost nebo gramotnost pro život v komunitě, osobní a sociální gramotnost, demokratickou nebo politickou gramotnost.

Postupně se přechází od prosté gramotnosti ke gramotnosti funkční, tedy té, která je použitelná v běžném životě. A právě ta není u každého samozřejmostí. Stačí si jen připomenout schopnost přečíst a porozumět všem formálním dokumentům a dokladům, se kterými přicházíme do styku. Opravdu to dokážeme?

A to není všechno!

Prof. PhDr. Milada Rabušicová, PhD. z Masarykovy univerzity definuje například i emancipační gramotnost, tedy schopnost utlačovaných společenských vrstev měnit své životní podmínky. Tím však výčet druhů gramotnosti zdaleka nekončí.

Druhy gramotnosti vám přiblíží fotogalerie.

Literatura: Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2010.

Nejčtenější články