Close search

Muzikoterapie aneb Když hudba léčí. Jak to vypadá v praxi?

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Stresu kolem nás neubývá, naopak. Pozitivní však je, že se zvyšujícím se stresem roste také počet metod, jak proti stresu bojovat. Není divu, že je poptávka po těchto alternativních metodách obrovská. Tyto metody reprezentuje i muzikoterapie, jedna z tzv. expresivních terapií, které pracují s výrazovými uměleckými prostředky. V případě muzikoterapie je tím uměleckým prostředkem hudba.

Psychologie prožitků a zážitků

Muzikoterapie je postavena na psychologii prožitků a zážitků. Stejného principu využívá i arteterapie, dramaterapie nebo tanečně-pohybová terapie. Příjemné zážitky jako formu doplňující léčebné terapie využívá i zooterapie, canisterapie, felinoterapie, hippoterapie aj. Všechny charakterizuje právě příjemné, bezbolestné a člověku přirozené působení.

Alternativní prožitkové terapie obohacují život a příznivě ovlivňují psychiku jedince, ať už jde o jedince s fyzickým handicapem nebo jedince s psychickými potížemi. Tyto metody také pomáhají zvládat všudypřítomný stres.

Jak vypadá muzikoterapie v praxi?

Terapeut prostřednictvím hudby proniká hlouběji do psychiky svých klientů, poznává je, odkrývá jejich estetické preference, ale také povahu emocionality nebo styl vyjadřování a komunikační návyky. Tak popisuje praktickou stránku Jiří Kantor, spoluautor knihy Základy muzikoterapie.

Hudba harmonizuje psychickou, emocionální i intelektuální povahu lidské osobnosti, podněcuje fantazii a kreativitu, napomáhá zklidnění a odreagování, ale současně aktivuje člověka fyzicky. Vhodná hudba uspokojí estetické potřeby a vyvolává příjemné zážitky,“ vysvětluje ve své knize Jiří Kantor.

V praxi se muzikoterapie uplatňuje mj. v Alzheimercentru Zlín. Zdejší muzikoterapeutka Magda Bláhová popsala praktickou podobu věci pro server Žena.cz takto: „V pasivní podobě ležícím klientům zpívám a hraji na tzv. léčivé nástroje, například šamanský rámový buben, tibetskou mísu či ústní harfu.“ Nezapomíná však ani na aktivní formu muzikoterapie, kdy se klienti zapojují svými hudebními, hlasovými i pohybovými projevy.

Jak je možné aktivně se podílet na muzikoterapii? Jakou podobu může mít zapojení klientů? To vám objasní fotogalerie.

Literatura

Kantor, J. Základy muzikoterapie. Praha: Grada, 2009.

Sacks, O.: Musicophilia. Příběhyo vlivu hudby na lidský mozek. Praha: Dybbuk, 2009

Nejčtenější články