Close search

Máte porouchaný vztah? Klíčem může být porucha osobnosti

unsplash.com Zdroj: unsplash.com

Každý z nás má určitou osobnost. Ta zrcadlí naše postoje ke světu a společnosti, předurčuje také to, jak se chováme k druhým lidem. Osobnost jedince se odráží i v navazování a udržování vztahů.

Již z definice poruchy osobnosti plyne, že má spojitost s patologickými vztahy. Člověk s poruchou osobnosti jednoduše nedokáže obstát v mezilidském kontaktu. Jeho porucha souvisí i se zhoršenými komunikačními vlastnostmi. Nemá dostatek pochopení pro potřeby druhého. Vyznačuje se emoční plochostí, nezřídka naopak přemírou verbální či dokonce fyzické agrese. Porucha osobnosti pochopitelně ústí v konflikty, konflikty v partnerském vztahu nevyjímaje.

Když druhý neumí milovat…

Lidé s poruchami osobnosti vyhledávají patologicky stabilní páry. Ubližují tak sami sobě, ale především svým partnerům. To potvrzuje i psychiatr MUDr. Ondřej Pěč v pořadu Diagnóza F. A jak upozorňuje psycholožka PhDr. Petra Kasalová ve svém odborném článku Poruchy osobnosti v manželství a partnerském vztahu: „Jen velmi těžko mění své nastavení. Navíc mají velmi nízkou motivaci ke změně. To jedince s poruchou osobnosti značně omezuje. Nedokážou se přizpůsobit sociálním situacím, které zažívají v nezdravém vztahu.“

Když druhý nezvládá své emoce…

Porucha osobnosti je dle psycholožky jednou z nejčastějších příčin rozpadu vztahu. Samotná porucha totiž přináší i omezení schopnosti naplnit faktory, které vedou ke spokojenosti v partnerském vztahu, potažmo manželství.

Typickým příkladem je hraniční porucha osobnosti, resp. emočně nestabilní porucha osobnosti – hraniční typ. Tu ve svém článku výstižně popisuje psycholog PhDr. Tomáš Novák: „Normální člověk může mít rád někoho, kdo ho občas rozčiluje. Vyrovná se s tím, třeba se vztekem, ale nepřestane druhého milovat. Člověk s hraniční poruchou osobnosti je otrokem svého vzteku. Se vztekem nemůže milovat, jen nenávidět. Svůj vztah tím zničí.“

Takových poruch, které se negativně podepisují na kvalitě vztahu, je přitom mnohem více. Vztahové problémy přináší i další poruchy osobnosti. Jejich přehled je pro vás připraven ve FOTOGALERII.

Zdroje: 

https://wave.rozhlas.cz/ondrej-pec-v-diagnoze-f-u-pacientu-s-poruchou-osobnosti-casteji-trpi-spis-okoli-5203275

https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2015/01/05.pdf

https://www.vitalia.cz/clanky/hranicni-porucha-osobnosti-nezvlada-vztahy-a-emoce/

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu