Close search

Lao-c’ a jeho slova o moudrosti: Můžete se s některými z nich ztotožnit?

wikipedia Zdroj: wikipedia

Ačkoliv je historická existence čínského filosofa ne úplně jasná a mnoho moderních škol v této postavě vidí směsici více osob, výroky, které jsou mu připisovány, stojí za hlubší úvahu. Přečtěte si těch pár, které vyřkl na konto moudrosti.

„Moudří září, protože nechtějí oslnit. 

Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. 

Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. 

Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi.“

Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.“

„Moudrý člověk není sentimentální, ví, že všechny bytosti musí odejít.“


„Moudrý člověk dosáhne velikosti tak, že o ni neusiluje.“

„Moudří nebývají učení, učení nebývají moudří.“

„Moudrý člověk, který je dobrým vůdcem, naslouchá svému lidu.“

„Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.“

„Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku.“

„Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost.“

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu