Close search

Kreativita je v 21. století motorem úspěchu. Víte, co to vlastně je?

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Kreativita je fenomén. Žijeme v čase kreativity, říká se. Jen se rozhlédněte kolem sebe, každý den nás obklopují vynálezy, které byly pro naše předky nepředstavitelné. Moderní technologie a inovace nejsou nic jiného než výsledky kreativní činnosti člověka.

Čas kreativity

Je jasné, že kreativita hraje ve 21. století klíčovou roli. To potvrzuje také studie společnosti Adobe a Forrester Consulting. Podle této studie mají společnosti podporující kreativitu vyšší tržní podíl a konkurenceschopnost.

82 % společností považuje kreativitu za motor úspěchu. Na druhé straně však v současnosti také čelíme překážkám, které kreativitu omezují. Orientace na výkon, tlak na výsledky a nadměrné požadavky na člověka vedou ke strachu ze selhání. Jenže kreativita vyžaduje ochotu riskovat.

Můžeme mít také pocit, že vše podstatné už bylo vymyšleno. Můžeme vnímat nastavení školského systému, zaměstnavatelů i společnosti nevybočovat ze standardů a zaběhnutých programů. Kreativita se však nachází právě za hranicemi toho, co je pro nás zažité, standardizované a pevně dané.

Kreativita nezná hranic

Kreativita souvisí s tvůrčím myšlením, které se uplatní v osobním životě, v práci i ve škole. Je to komplexní pojem, který nemá jednu jednoduchou definici. Nabývá mnoha rozměrů a podob. Je to všeobecná vlastnost i vlastnost specifická pro konkrétní činnosti, například v oblasti umění. Zdaleka se však netýká pouze umělecké činnosti.

Kreativita není talent

Odborníci zabývající se kreativitou se shodnou na tom, že kreativní je v určité míře každý člověk. Každý člověk může svoji kreativitu rozvíjet. Kreativita úzce souvisí s procesy učení. Psychologie ji řadí do oblasti myšlení, na kreativitu tak lze pohlížet jako na způsob myšlení.

Psychologové R. J. Sternberg a Todd Lubart kreativitu definovali prostřednictvím šesti faktorů. Hned tři z nich se přímo týkají myšlení a kognitivních procesů. Na kreativitu dle jejich tzv. investiční teorie mají vliv jednak individuální faktory, jednak faktory vnější. Více přibližuje fotogalerie.

PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE: 

Literatura

Franková, E. Kreativita a inovace v organizaci. Praha: Grada, 2011.

Dweck, C. Nastavení mysli: Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál. Praha: Jan Melvil publishing, 2015.

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu