Close search

Kde se vzala tradice Tří králů a proč v socialismu zmizela

ceske-tradice.cz Zdroj: ceske-tradice.cz

Zmínka o Třech králech sahá až do 6. století. Tradice tříkrálové sbírky potom vznikla ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o třech králích. S nástupem socialistického režimu tato tradice začala mizet. Po revoluci v roce 1989 se však tradice Tří králů postupně začala obnovovat.

První zmínky o darech Jěžiškovi

Zprávu o třech králích nám podává Matoušovo evangelium, tam se psalo o jakýchsi mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit Spasiteli a předat mu dary. Nepsalo se tam ale o počtu, ani o jaké mudrce šlo. Pravděpodobně se jednalo o babylonské kněze, kteří byli ve starověku proslulí znalostmi hvězd - z dnešního pohledu astrologií. Jevili se tak pro okolí jako kouzelníci a mágové.

Symbolika trojky

Počet tři má symbolický význam. 3 značí plnost a počet darů, které mudrci údajně Spasiteli přinesli. Definitivní podoba darů se určila až ve středověku. Bylo to kadidlo, myrha a zlato. Počet mudrců během historie kolísal, počet tři se objevil u raně křesťanského spisovatele a teologa Origena.

Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou s nimi spojována až v lidových vyprávěních ze 7. století. Symbolika tří králů bývá nejčastěji vysvětlována jako znázornění tří stádií lidského života, proto byli také často králové zobrazováni jako mladík, zralý muž a stařec.

K+M+B

Zkratka K+M+B nebo latinský ekvivalent C+M+B je běžně vykládána jako iniciály tří králů, proto tedy Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání - Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej požehná tomuto domu (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici a nejedná se tedy o spojovníky mezi jmény králů.

Posvátná křída ochraňovala

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích.  Chudé děti tak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem.

Svěcená křída byla ochranou před  temnými mocnostmi, takže se jí dělala před filipojakubskou nocí znamení na všechny dveře do obydlí, chlévů i kurníků, aby chránila lidi i zvířata před mocí čarodějnic. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

Po roce 1948 zmizela

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně vymizela. Po převratu v tomto roce byla náboženská otázka potlačována, chození Tří králů se považovalo za žebrotu, takže od této doby tento zvyk pomalu vymizel. Tedice byla znovu oživena až po r. 1989.

Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by nepřispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

 

Nejčtenější články