Close search

Jak se žije s poruchou osobnosti? Zpovědi lidí, kteří zažívají obrovská trápení

Pixabay Zdroj: Pixabay

Jsou to podivíni a excentrici. Jsou to histrioni s teatrálním chováním a expresivně vyjadřovanými emocemi. Jsou to emočně nestabilní jedinci se sklony k výbuchům zlosti a agresivity. Jsou to však také lidé úzkostliví a ustrašení. Tak ustrašení, že raději žijí v izolaci. Co je to za lidi? Jedinci trpící poruchou osobnosti. Život je pro ně peklo. A život s nimi také...

Existuje hned několik typů poruch osobnosti. Zahrnují celé spektrum různorodých vzorců chování. Všechny tyto vzorce jsou však dlouhodobě odlišné od chování většiny ostatních lidí.

Všechny poruchy osobnosti jsou také typicky tzv. egosyntonní. To znamená, že člověk trpící poruchou osobnosti ji zpravidla nepociťuje jako poruchu. Přestože poruchy osobnosti omezují normální fungování člověka ve společnosti, ten to obyčejně nepovažuje za problém. Neuvědomuje si svoji chybu, ale hledá chyby u jiných. Vrásky na čele proto takový člověk způsobuje především lidem kolem sebe.

Porucha osobnosti. Co to vlastně znamená?

Porucha osobnosti, dříve nazývaná také psychopatie nebo sociopatie, představuje extrémní chování, které překračuje hranici rozsahu chování většiny lidí. Myšlení, chápání, cítění a prožívání člověka s poruchou osobnosti není ve srovnání s ostatními normální. Souvisí s traumaty a stresujícími událostmi v průběhu života, je ovlivněno sociálními i genetickými faktory. Poruchami osobnosti trpí jak muži, tak ženy, nezávisí na pohlaví ani na inteligenci.

I vysoce inteligentnímu člověku může vystupňovaná porucha osobnosti zhatit úspěch a minimalizovat jeho spokojenost v životě. Výrazně omezuje fungování ve společnosti, znemožňuje vztahy v osobní i pracovní rovině.

Jak upozorňuje MUDr. Přemysl Suchomel, přednosta oddělení 14 Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod ve svém článku: „Poruchy osobnosti jsou na rozdíl od neurotických poruch celoživotní, navíc s obtížnými možnostmi léčby.“

Jak se léčí poruchy osobnosti?

Léčba spočívá především v psychoterapii, která může zmírnit příznaky a dá člověku šanci na relativně normální život. Nejčastěji se uplatňuje dynamická skupinová psychoterapie. MUDr. Ján Praško, CSc., vyhlášený psychiatr, který se poruchami osobnosti zabývá i v odborné literatuře, však krátkodobý skupinový program pro změnu osobnosti považuje za nedostatečný. V článku Léčba poruch osobnosti s politováním konstatuje, že fungující dlouhodobý skupinový program je v praxi spíše vzácností. Jednou z mála možností, kterou lze pro dlouhodobou léčbu poruch osobnosti využít, nabízí terapeutická komunita Kaleidoskop.

Jak psychoterapie pomáhá při poruchách osobnosti? Příběhy lidí, kteří přicházejí do psychoterapeutické skupiny, aby řešili své potíže, předkládá fotogalerie.

TYPICKÉ ZPOVĚDI LIDÍ, KTEŘÍ BOJUJÍ S PORUCHOU OSOBNOSTI, ČTĚTE V GALERII:

Literatura:

Praško, J., Látalová, K., Ticháčková, A., Stárková, L. Klinická psychiatrie. Praha: Tigis, 2011       .

Praško, J.: Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2015.

Zdroje:

http://www.plhb.cz/content/poruchy-osobnosti

https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2001/01/07.pdf

http://www.kaleidoskop-os.cz/terapeuticka-komunita-kaleidoskop/

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu