Close search

Jak rozeznat sebelásku od sobectví a sebestřednosti?

pixabay Zdroj: pixabay

Sebeláska je v dnešní době skloňována ve všech pádech. Dříve se o ní tolik nemluvilo, řešil se spíše vztah k druhým lidem než k sobě samým. To, že je někdo sobecký a myslí jen na sebe ale nutně nemusí znamenat, že se má dotyčný člověk rád. Jak tedy rozeznat sebelásku a sobectví?

Jaký je sobecký člověk?

Je sebeláska to samé, co sobectví? Mají se sobečtí lidé opravdu příliš rádi? Opak je pravdou, ve skutečnosti se sobečtí lidé rádi nemají. Nepřijímají se takoví, jací jsou, neváží si sami sebe a rádi by byli někým jiným. A protože nemají rádi sami sebe, nedokáží a nejsou ani schopni milovat druhé a vážit si jich. To, co se na povrchu jeví jako přílišná péče o sebe samého, je naopak ve skutečnosti jenom snahou o zakrytí toho, že o své skutečné já v podstatě nepečují.

Důležitost sebelásky

Pokud máme rádi sami sebe, tak se rozvíjí naše empatie a schopnost soucítění s druhými. Když sami o sebe nepečujeme, naše vnímavost k tomu, co cítí druzí lidé, se snižuje a my se stáváme necitlivými.

Sebeláska versus sobectví

Lidé, kteří mají rádi sami sebe, pomáhají nejprve sami sobě, aby mohli v budoucnu pomáhat druhým. Také mají radost, že v něčem vynikají i ostatní. Na rozdíl od toho sobečtí lidé pomáhají jen sami sobě, sledují jen svoje zájmy a chtějí veškerou pozornost okolí jen pro sebe.

Lidé, kteří mají rádi sami sebe, si uvědomují, že láska k sobě samému souvisí s naším posláním. Číme více rezonujeme s tím, co jsme sem přišli dělat, tím více se poznáváme a zvyšuje se nám emocionální, duševní i fyzické zdraví. Narozdíl od toho sobečtí lidé jdou životem, aniž by navázali vztah se sebou samými a aniž by se poznali.

Lidé, kteří mají rádi sami sebe, staví své zdraví na první místo a snaží se, aby jejich životní styl jejich zdraví podporoval a rozvíjel. Prioritou sobeckých lidí jsou peníze.

Lidé mající rádi sami sebe se nebojí otevřít, nebojí se být zranitelní. Protože přijímají všechny své nedokonalosti, nemají potřebu se skrývat. Pro sobeckého člověka je velice obtížné odhalit se, ukázat svoji zranitelnost a svoje slabiny.

Lidé, kteří mají rádi sami sebe, se snaží obklopovat lidmi, kteří jim pomáhají rozvíjet se a dosahovat svých nejlepších možností. Sobečtí lidé naopak vyhledávají ty, ze kterých mohou co nejvíce získat a ve vztazích také převážně jenom berou.

Lidé, kteří se mají rádi, si mohou udržovat od jistých lidí odstup, aby si nastavili zdravé hranice, protože nastavení zdravých hranic je nezbytnou součástí péče o sebe samé. Také sdílí své dary, své talenty a schopnosti s druhými. Narozdíl od toho se lidé sobečtí snaží využívat své schopnosti jenom pro své osobní zájmy.

Lidé, kteří mají rádi sami sebe, se zaměřují na pozitivní věci, na to, co funguje, a ani k sobě samým nehovoří negativním způsobem, protože nemají představu, že by měli být dokonalí, tak i sami k sobě hovoří laskavě a i vůči sobě projevují soucítění. Oproti tomu sobečtí lidé se zaměřují na negativní věci a na to, co jim nejde.

Znaky sebelásky a sobectví jsou tedy jasně dané. Co vám z toho vyšlo pro vás? Máte rádi sebe sami, nebo jste sobečtí?  

 

Nejčtenější články