Close search

Jak jsou na tom Češi se sexualitou? Výzkum odhalil zajímavé věci

pixabay Zdroj: pixabay

Nejnovější výzkum z oboru evoluční psychologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy přišel se zajímavým zjištěním. Výzkumníci z Laboratoře evoluční biologie vytvořili internetový dotazník, který se zaměřoval na sexuální zvyklosti Čechů.

Dotazník vyplnilo přes 15 tisíc Čechů, což je v případě internetového dotazování pochopitelné a pro vědce báječné zjištění. Výzkum tak zvyšuje svoji důvěryhodnost. Do výzkumu se zapojilo o něco více mužů než žen a věkový průměr respondentů byl 30 let.

Překvapivé bylo zjištění, kolik ne-heterosexuálů se do výzkumu zapojilo. Je nutné říct, že v těchto případech se výzkumníci neptají přímo na sexuální orientaci, nýbrž na preference přitažlivosti opačného nebo stejného pohlaví.

Jako ne-heterosexuální jsou potom započítáni ti respondenti, kterým se líbí více nebo stejně osoby pohlaví stejného. Mezi muži je takových respondentů asi 8 % a mezi ženami dokonce 12 %. To je rozhodně víc, než se běžně udává, ale souhlasí to s nedávnými výzkumy. Nepřekvapí ani fakt, že muži spíše preferují jedince jednoho, nebo druhého pohlaví, a můžeme je tedy označit spíše za heterosexuály či homosexuály.

Ženy naopak pokrývají poměrně souvisle celé spektrum možných orientací a v souladu s řadou moderních názorů jsou převážně do jisté míry bisexuální. Nedá se ale vyloučit, že i u striktních heterosexuálů neproběhla nikdy intimní zkušenost s osobou stejného pohlaví.

Co se týče jednotlivých sexuálních praktik, rozhodně nepřekvapí široké rozšíření a obliba v orálním sexu. Muži i ženy ho provozují aktivně i pasivně. Velmi rozšířené je i pořizování erotických fotografií, jak sebe, tak i partnera. Této činnosti se věnovala mezi respondenty více jak polovina.

Velká část dotázaných kladně hodnotilo i SM praktiky, možná k tomu přispěl fenomén Padesát odstín šedi. Svazování si vyzkoušela více jak třetina dotázaných. Hra na znásilnění a mocenské hry v posteli mají Češi také v oblibě, ty byly v těsném závěsu za zkušenostmi se sadomasochistickými hrátky.

Nicméně těch opravdu nezvyklých sexuálních praktik si vyzkoušelo jenom 5 % dotázaných Čechů. Výzkum tedy ukázal, že se Češi nebojí v posteli experimentovat, nejsou to žádní puritáni, ale zároveň se u nich nějaké výrazné odchylky v sexuálním životě nepotvrdili.

 

Nejčtenější články