Close search

Emočně nestabilní porucha osobnosti: Když impulzivita přeroste do nesnesitelných výšek

Pixabay Zdroj: Pixabay

Impulzivita je vlastnost, která bývá nepříjemná nejenom pro druhé, ale i pro svého nositele. Ten ji přitom nemusí zcela ovládat, ostatně právě neovladatelné chování a rozhodování bez rozmyslu je pro impulzivitu typické.

Jako vlastnost je impulzivní chování určitou známkou toho, že je něco v nepořádku. Často se s ním setkáváme u lidí s psychickými problémy. Provází například hyperkinetickou poruchu dětí, bipolární afektivní poruchu anebo emočně nestabilní poruchu osobnosti.

Nepředvídatelné emoční výbuchy, které se dají předvídat

Pokud osobnost charakterizuje emočně nestabilní porucha, jisté je u ní především to, že jistého není nic. Emoce se mění neuvěřitelně rychle, lidé jsou pak náladoví, vzteklí až agresivní. Jejich chování charakterizují afektivní výbuchy, které přicházejí nečekaně, ale čekat se dají, protože prostě přicházejí.

Tito lidé nemají kontrolu sami nad sebou, neumí se ovládat, neumějí se přizpůsobovat situaci a společenským standardům. Impulzivita je jejich druhým jménem. Psychiatr MUDr. Tomáš Novák ve své knize Peklo v duši: deprese a mánie, píše, že lidé s emočně nestabilní poruchou osobnosti připomínají karikaturu choleriků. Jenže na rozdíl od choleriků mají lidé s emočně nestabilní poruchou osobnosti dlouhou paměť. Zatímco cholerik vybouchne a po chvíli je klid, osobnost s poruchou vybuchuje opakovaně a klidu si s ní moc neužijete.

Lidé, se kterými se nedá vydržet

Takoví lidé si jen těžko dokážou udržet vztah, ale také práci. Jsou necitliví, nezodpovědní a často agresivní, i proto je hojně najdeme v kriminálních zařízeních. Na druhé straně se člověk s touto poruchou může uplatnit i jako dravý manažer nebo investor. Empatie a sociální cítění mu sice vlastní nejsou, ale právě jejich absence mu paradoxně na některých pozicích může být ku prospěchu. Impulzivitu a střídání nálad navíc často provází hyperaktivita, kterou někteří lidé mohou využít ve svůj prospěch.

JAKÉ PORUCHY OSOBNOSTI ZNÁME A JAK SE PROJEVUJÍ? TO VÁM ODHALÍ FOTOGALERIE:

Literatura: Novák, Tomáš: Peklo v duši: deprese a mánie. Praha: Grada, 2016.

Nejčtenější články