Close search

Dílo Zdeňka Sýkory má i Centre Pompidou: Slavný český výtvarník by se dnes dožil 99 let

wikipedia Zdroj: wikipedia

Český malíř, který využíval počítač pro své přípravy výtvarných děl. Prozkoumával nové vlastnosti základních výtvarných prostředků, ve vztazích elementů se řídil přísnými pravidly. I přes racionální koncept jeho díla působí organicky a spontánně, promítá se do nich neustále se pohybující svět a snaha pochopit jeho zákonitosti.

Narodil se 3. února 1920 v Lounech, zde žil až do své smrti. Absolvoval zde gymnázium. Už od mládí fotografoval a maloval obrazy, ale kvůli pozdějšímu uzavření vysokých škol musel začít pracovat, tudíž se ocitl na železnici. Po konci války se ale mohl svým studiím plně věnovat: na ČVUT a později na Univerzitě Karlově studoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii. Od roku 1947 zde začal dokonce učit a později získal titul docent.

V roce 2003 mu byl udělen titul rytíře Řádu umění a literatury, a to od samotného francouzského ministra kultury. Získal také rakouskou cenu Herberta Boeckla za celoživotní dílo.

Ztvárňoval krajinu, postupně dospěl k abstrakci, svým prvním strukturálním obrazům. Od roku 1964 vytvořil první programované struktury, a to s pomocí počítače. Později vyvíjel systém založený na náhodnosti, který byl základem liniových obrazů, na jejichž tvorbě se podílela i jeho žena Lenka.

Jeho díla jsou vystavěna v mnoha zahraničních galeriích, a to například v New Yorku, Berlíně, Amsterdamu, Vídni, Paříži, ale také na smíchovské Kampě v Praze.

Zemřel 12. července 2011 v Lounech, bylo mu 91 let.

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu