Close search

Trpíte poruchou pozornosti? Vyzkoušejte tréninkovou techniku prověřenou psychology

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Každým okamžikem jsme vystavováni celé řadě nejrůznějších podnětů, které usilují o naši pozornost. Pozornost slouží jako filtr před zahlcením. Umožňuje nám soustředit mysl na vybrané podněty, ty ostatní nechává stranou. Tak snižuje množství informací natolik, aby je mozek dokázal zpracovat.

Pozornost se hodí

Pozornost je významnou složkou učení. Neexistuje samostatně, ale vždy v doprovodu dalších kognitivních procesů. Je úzce spojena s dlouhodobou pamětí.

Neurovědci pozornost nedefinují ani jako samostatnou funkci mozku. Nenáleží k jedné specializované mozkové oblasti. Jedná se o souhrn různých mozkových činností, které probíhají v různých oblastech dle toho, o jaký podnět jde. Záleží na tom, jaká informace se zpracovává.

Nejčastěji podněty přicházejí přes smyslové orgány. Jen zřídka jim věnujeme náležitou pozornost, proto také nejsou v mozku náležitě zpracovány. Pokles pozornosti souvisí dle výzkumu společnosti Microsoft s používáním moderních technologií. Kvůli externím podnětům máme potíže zaměřit pozornost na vlastní tělo i mysl, neumíme pak zpracovat ani aktuální obsah vědomí. Neschopnost soustředit pozornost na své vnitřní rozpoložení snižuje dle psychologie učení kapacitu pracovní paměti, zhoršuje paměť i mentální výkon.

Jak na pozornost?

Rozlišujeme pozornost bezděčnou a záměrnou. Na záměrnou pozornost mají vliv působící vjemy a emoce s nimi spojené, pozitivní či negativní zájem daného jedince, jeho schopnost ovládání vůle, ale také osobní návyky. Právě ty můžeme trénovat, a tím posilovat pozornost. S lepší pozorností dosáhneme i vyšších mentálních výkonů, také se prohloubí paměť.

Trénovat pozornost znamená v nejjednodušším pojetí trénovat schopnost být tady a teď, vnímat smyslové vjemy, vnější prostředí i svůj vnitřní svět, pocity a myšlenky. Pozornost se dá relativně snadno ovládnout prostým pozorováním toho, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení nebo očekávání. Takovou pozornost pak nazýváme vědomou pozorností, všímavostí či mindfulness.

Mindfulness nabízí techniky, které nás navádějí k všímavosti, bytí tady a teď. Zdánlivě banální techniky přinášejí efekt nejenom v oblasti pozornosti, ale celkové duševní pohody. Odrážejí se v pocitech štěstí. Jak na to? Jak praktikovat mindfulness? Základní návod najdete ve fotogalerii.

Literatura

Hassonová, G. Technika Mindfulness: Jak se vyvarovat duševní prokrastinace pomocí všímavosti a bdělé pozornosti. Praha: Grada, 2015.

Nejčtenější články