Close search

Deprese není lenost, i když tak může vypadat. Nepodceňujte ji, jde o život

Pixabay Zdroj: Pixabay

Pod pojmem deprese si každý z nás většinou představí depresivní stav mysli. Chmurné myšlenky a negativní pocity jsou pro depresi typické, avšak její projevy jsou mnohem pestřejší. Charakteristickým rysem deprese je snížená aktivita. Nejde však o lenost, se kterou onemocnění zaměňují dokonce i sami pacienti.

Deprese patří mezi tzv. afektivní poruchy - poruchy nálady. Depresivní porucha se tak řadí vedle bipolární afektivní poruchy (dříve nazývané maniodepresivní psychóza) nebo její mírnější formy - cyklotomie. Depresivní porucha se projevuje buď úzkostmi anebo celkovou apatií. Dochází k útlumu v oblasti myšlení, rozhodování, pozornosti či paměti, ale také útlumu na úrovni tělesné. Ztráta motivace k běžným činnostem je provázena ztrátou vitality, pocity nedostatku energie a dlouhotrvající neodůvodněnou únavou.

Aktivita na bodu mrazu

„Depresivní lidé pociťují tíži, proto nezřídka nemají chuť nic dělat ani něco začínat. Netěší je ani to, co je dříve těšilo,“ popisuje ve své publikaci Depresivní porucha a jak ji překonat psychiatr a psychoterapeut MUDr. Ján Praško, CSc. Depresivní lidé bývají typicky pasivní. Nemají chuť do práce, ale ani chuť bavit se. Mají také sníženou chuť k jídlu nebo snížené libido. U lidí trpících depresí se projevuje vyhýbavé chování. Postupně se vyhýbají všemu, co vyžaduje nějakou námahu. Odkládají činnosti i pod těmi nejhloupějšími záminkami. Pak se však dostavují výčitky. Postižený si uvědomuje svá omezení a vyčítá si je jako svoji lenost. Celá situace se tím ještě zhoršuje.

Pocity méněcennosti a zoufalství

Člověk s depresí se dostává do stavu izolace a osamělosti. Nezřídka přicházejí pocity méněcennosti. V zoufalství se objevují i sebevražedné myšlenky. Pak už jde opravdu o život.

Cesta k lékaři za odbornou pomocí není snadná, ale bývá nezbytná. Léčba pomáhá většině postižených, zatímco bez ní se stav zhoršuje. Deprese navíc nezřídka přerůstá i v psychosomatická onemocnění. První pomoc nabízejí i krizové linky.

NENECHTE SE DEPRESÍ ZMÁST! NENECHTE SE ZMÁST ANI OSTATNÍMI. KOLEM DEPRESE SE ŠÍŘÍ MNOHO MÝTŮ, PŘIBLÍŽÍ VÁM JE FOTOGALERIE:

Literatura:

Praško, Ján a kol.: Depresivní porucha a jak ji překonat. Praha: Galén, 2012.

Praško, Ján a kol.: Deprese a jak ji zvládat. Praha: Portál, 2015.

Novák, Tomáš: Peklo v duši: deprese a mánie. Praha: 2016.

Nejčtenější články