Close search

Co vše se může v prvním trimestru pokazit: 6 nejčastějších vrozených vývojových vad

www.pixabay.com Zdroj: www.pixabay.com

Vývoj lidského plodu je velmi složitý a křehký proces. Nejzásadnější pro vývoj plodu jsou první týdny těhotenství, převaha vrozených vad vzniká do dvanáctého týdne gravidity, kdy dochází k zakládání orgánových systémů plodu. Většina postižení je v dnešní době již diagnostikovatelná ultrazvukovým vyšetřením. Jaké jsou nejčastěji zjištěné vrozené vady? Pojďme se s nimi seznámit.

Omfalokéla a gastroschíza

V obou případech se jedná o defekt břišní stěny. Omfalokéla neboli pupečníková kýla je definována vyklenutím kýlního vaku ve střední čáře těla. Kdy obalem vyhřezlých orgánů je vak vytvořený z pupečníku. Obsahem vaku mohou být v podstatě všechny orgány dutiny břišní, nejčastěji jsou to však střeva a játra.

Omfalokéla bývá často doprovázena dalšími vrozenými vadami. Gastroschíza se většinou nachází vpravo od pupečníku, a vyhřezlé orgány nemají žádný vak, jsou vyhřezlé mimo dutinu břišní ničím nekryté. Gastroschíza, se většinou objevuje jako izolovaná tedy bez doprovodných vrozených vad.

Hydrocefalus

Jde o poměrně častou vadu, literatura uvádí, že se vyskytuje asi u 3 z 1000 novorozenců. U dětí s hydrocefalem dochází k poruše cirkulace mozkomíšního moku, který se hromadí, což má za následek rozšiřování komorového systému mozku. To způsobuje útlak až atrofii mozkové tkáně. U kojenců díky neuzavřeným švům lebečním dochází k nápadnému zvětšení hlavy.

Vady končetin

Mezi nejčastější vady patří syndaktylie a polydaktylie. U syndaktylie jde o srůst prstů. Prsty mohou srůst v celé délce nebo pouze určité články, mohou být srostlé membránou nebo může dojít i ke spojení kostí. Polydaktylie je vada definovaná zmnožením prstů. Rozlišujeme nadpočetný palec, prsteníček, prostředníček, ukazováček i malíček. U chirurgického řešení je důležité zachovat úchopovou funkci ruky.

Rozštěp rtu, patra a čelisti

Rozštěpy obličeje vznikají v prvním trimestru těhotenství tím, že nedojde k přirozenému spojení střední a boční části obličeje. Rozštěpy mohou být vždy jednostranné nebo oboustranné a navíc se mohou vzájemně kombinovat. Tyto vady mohou po porodu vypadat děsivě, avšak díky dnešním technikám plastické chirurgie, mají operace perfektní výsledky.

Anorektální atrézie

Jde o vrozený uzávěr dolní části střeva, kdy se za embryonálního vývoje střevo neoddělí od urogenitálního systému. Výskyt této vady je až 1 z 1500 novorozenců. Bohužel je onemocnění často spojeno s inkontinencí jako dlouhodobým následkem.

Dysrafie

Jde o poruchy uzávěru neurální trubice. Spadají sem anencefalie, meningomyelokéla nebo spina bifida. Nejtěžším postižením je anencefalie, kdy nedojde k vývoji hlavy plodu. Tato vada je neslučitelná se životem. Spina bifida je naopak jedna z nejméně závažných vad, kdy dochází k poruše uzávěru obratlových oblouků bez výhřezu míšních obalů či míchy. Myelomeningokéla je rozštěp obratlových oblouků spojený s výhřezem míšních obalů, míchy i míšních nervů.

Nejčtenější články