Close search

Cestování nás dělá lepšími: Posiluje kulturní inteligenci

Unsplash.com Zdroj: Unsplash.com

V globalizovaném světě je k úspěchu potřeba mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát. Nestačí inteligence, odborné znalosti nebo cizí jazyky. V mnoha oborech, které se neobejdou bez komunikace s lidmi různých kultur, hraje klíčovou roli tzv. kulturní inteligence - CQ.

Na význam kulturní inteligence upozorňuje sociolog David Livermore, autor publikace The Cultural Intelligence Difference nebo psycholog P. Christopher Earley, autor publikace Cultural Intelligence a také prezident Centra kulturní inteligence.

Co to vlastně je kulturní inteligence?

P. Christopher Earley definuje kulturní inteligenci jako schopnost efektivně fungovat v odlišných kulturních kontextech. Stojí na znalostech a pochopení rozdílnosti jednotlivých kultur, se kterými přicházíme do styku. Zahrnuje umění obstát při konfrontaci své kultury s kulturou odlišnou. Představuje také schopnost přizpůsobit své chování, komunikaci a postoj jiné kultuře, kterou charakterizuje specifické chování, komunikace, postoje a zvyklosti.

Nízká úroveň kulturní inteligence se projevuje hodnocením až odsuzováním jiných kultur, upřednostňováním vlastní kulturní identity. Vysoká kulturní inteligence naopak poukazuje na zájem o jiné kultury a silnou motivaci jim porozumět, nehodnotí a neodsuzuje. David Livermore vyzdvihuje právě zájem poznat doposud neznámé kulturní zvyklosti, chování a postoje. Tento zájem se v praxi projevuje například v cestování.

Jak to vidí sociolog?

David Livermore vyzdvihuje přímé zkušenosti dané životem v jiném kulturním prostředí, resp. jiných kulturních prostředích. Lidé, kteří žijí střídavě na různých místech planety, pravděpodobně dosáhnou vyšší míry své kulturní inteligence. Mnohaletý život v jediném prostředí a jedné společenské bublině kulturní inteligenci neprospívá. To však neznamená, že kulturní inteligence chybí všem, kteří necestují a nemají zkušenosti z jiných zemí.

Zajímá vás kulturní inteligence? PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE:

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu