Close search

Čas vrátit se do lavic. Gramotnost nechybí jenom dětem, ale mnohdy i dospělým

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Čtenářská gramotnost, tedy schopnost číst a psát dnes zdaleka nestačí. I matematická gramotnost je žalostně málo. Gramotnost má v moderní době mnohem širší rozsah.

Pojem gramotnost byl dříve spojován s gramotností čtenářskou, tedy schopností číst a psát. Postupně se k ní přidala i gramotnost matematická, tedy schopnost počítat. V době informační společnosti však čtenářská i matematická gramotnost zahrnuje i souvislosti. Člověk musí čtení, psaní a počítání umět reálně využít. Hovoří se pak o tzv. funkční gramotnosti.

Kdo je dnes (ne)gramotný?

Obecně se gramotnost začala v širším pojetí chápat jako schopnost obstát v každodenním životě. Jaroslav Štercl, předseda Asociace pedagogů základního školství, pro ČT gramotnost označil jako schopnost přežití člověka. Chápe ji jako souhrn všech znalostí a dovedností, které se uplatní při studiu i v běžném životě.

Vzhledem k povinné školní výuce dnes naprostá většina obyvatel umí číst a psát, potažmo počítat. Negramotnost tak téměř neexistuje. Pokud však budeme uvažovat funkční gramotnost, tedy schopnost číst, psát a počítat tak, abychom obstáli tváří v tvář všem nárokům každodenního života, situace se mění.

S prudkým vývojem moderních technologií, se změnami ekonomického, sociálního i kulturního prostředí se neustále mění i požadavky kladené na člověka. Funkčně gramotný člověk se jim dokáže přizpůsobit. Kolik z nás to opravdu dokáže? Kolik z nás je gramotných?

Není gramotnost jako gramotnost

Člověk k přežití v době 21. století potřebuje různé formy gramotnosti. S masivním využíváním moderních informačních a komunikačních technologií nabývá na významu tzv. digitální gramotnost.

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 ji definuje jako: „soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti.“ Ještě stále se považujete za gramotné?

Gramotnost nabývá ještě mnoha dalších podob. S některými z nich vás seznámí fotogalerie.

Zdroje:

  • https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1900661-gramotnost-ma-stale-vice-podob-a-nabizi-cestu-k-uspechu-v-zivote
  • http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/co-je-gramotnost
  • https://www.mpsv.cz/files/clanky/31592/Digitalni_gramotnost_reserse.pdf

Nejčtenější články