Close search

Čas na lásku, ale i podvodné smlouvy. Co dalšího nás čeká v roce 2019?

pixabay Zdroj: pixabay

Loňský rok, pod nadvládou planety Venuše, byl ve znamení vztahů. Ať už partnerských, pracovních či přátelských. Zažili jsme hodně rozpadů, ale i nových setkání, protože právě planeta Venuše tlačila na společnost, aby se vztahy více zabývala. Co mělo zůstat zachováno, zůstalo, co se mělo rozpadnout, nevydrželo. V jakém znamení bude rok 2019?

Selekce informací

Rok 2019 se přehoupne do nadvlády planety Merkura a bude to prý podle odborníků ještě rychlejší rok než byl ten 2018. Merkur je vzdušné znamení a proto bude vše plynout ještě rychleji než doposud. Bude to rok selektování, tudíž bude na nás, které informace vyhodnotíme, jako důležité a které jako zbytečné. Lidí jsou přehlceni spoustou informací a tento rok bychom měli snadněji rozhodnout, co je důležité a co nikoliv.

Čas na lásku

V nastávajícím roce bysme si měli udělat více času na lidi, které máme rádi. Bude platit víc než jindy pravidlo “Není málo času, ale je málo lásky”. Výmluvy, proč si neudělat čas na druhé, nám samotným už začnou tzv. “lézt krkem” a naučíme se více odsouvat nepodstatné věci na druhou kolej.

Kreativita

Příští rok bude také pod nadvládou čísla tři, což značí jakési dítě, v přeneseném slova smyslu to může znamenat studium, komunikace, cestování, učení, ale i zklidnění a výsledek nějaké činnosti. Můžeme se tedy těšit na to, že budeme tvůrčí, kreativní. K tomu ale potřebujeme klidné zázemí, po kterém budeme čím dál víc toužit.

Hledání poslání

Velké téma bude i povolání a změna. Duše každého člověka hledá význam toho, proč je na zemi. A tento rok bude hodně lidí hledat svoje poslání, to co je bude dělat šťastnými, zkrátka hledání si svého místa v životě.

Pozor na podvodníčky

V roce 2019 by si lidé měli dát pozor na finance, co se týká obchodních transakcí nebo uzavírání smluv. Veškeré důležité dokumenty by se měli co nejlépe ověřovat a dávat si pozor na nekalé úmysly protistrany. Jelikož je Merkur podle řecké mytologie  takový šibal a trochu podvodníček, může se to projevit i v obchodních vztazích.

V tomto roce by také měly vyjít najevo různé nepravdivé informace, které nám jsou jako společnosti předkládány. Různé mocenské, politické hry, které ale prokoukneme. Pro naši zemi to opravdu může znamenat jakousi mentální čistku, uvědomění a oddělení zrna od plev.

Shrnutí toho, co nás čeká

Závěrem můžeme shrnout rok 2019, jako rok změny, kdy budeme ještě více hledat své poslání, svoje místo v životě. Odpoutáme se od zbytečností a kdejakých “šidítek” a zaměříme se na věci, které jsou opravdu důležité. Také si budeme dělat více času na lidi, které máme rádi, protože už nás tolik nebude pohlcovat práce.

Pozor bychom si měli dát na smlouvy, které budeme uzavírat, na obchodní transakce a na finance. Přejeme vám tedy, ať je rok 2019 pro vás úspěšným rokem, plný správných rozhodnutí a uvědomění si opravdových hodnot.

 

Nejčtenější články