Close search

Biopotraviny jsou na vzestupu: Češi si oblíbili kvalitu

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Principy ekologického zemědělství a produkce biopotravin si získávají v České republice mezi lidmi stále větší oblibu. Na dalším prohloubení spolupráce v této oblasti se proto ve společném memorandu dohodli zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Podporovat spotřebu biopotravin hodlá ve svých marketingových kampaních také ministerstvo zemědělství.

„Dlouhodobou ambicí je zařadit bioprodukty mezi standardní sortiment a nesnažit se je prezentovat jako něco exkluzivního. Bio je zkrátka normální, například v Rakousku nebo v Německu tvoří bioprodukty v obchodech až 50 % nabízeného zboží,“ uvedla Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, a dodala: „i proto vítáme snahu obchodních řetězců rozšiřovat nabízený sortiment a otevírat se novým lokálním dodavatelům. Věříme, že se nám obchodníky podaří přesvědčit, aby bio přeřadili, tak jako v zahraničí, z kategorie exkluzivního zboží mezi zboží denní spotřeby s vysokými prodeji.“

Právě obchodní řetězce a jejich politika má na spotřebu bioproduktů zásadní dopad. „Naši členové v posledních letech zaznamenávají daleko vyšší zájem o bioprodukty ze strany zákazníků a přizpůsobují tomu svůj sortiment. Důkazem toho je i více než desetinásobný nárůst obratu v oblasti prodeje biopotravin za poslední 3 roky. Výraznému zájmu se těší tento sortiment i v rámci privátních značek jednotlivých řetězců. Jsem přesvědčen, že trh v ČR bude kopírovat situaci ze zahraničí a podíl prodejů bioproduktů dále poroste. Vyšší poptávku po bioproduktech proto řetězce reflektují také v rozšíření prodejního prostoru pro tento sortiment,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Z jednotlivých statistik vyplývá, že prodeje tohoto sortimentu průběžně narůstají. V roce 2016 přesáhl celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu částku čtyř miliard korun a dále rostl. Z toho byla celková spotřeba biopotravin, včetně dovozu, v Česku 2,55 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 13,5 %. Na konci roku 2016 bylo v Česku registrováno přes šest set výrobců biopotravin, to je o 11 % více v porovnání s předchozím rokem.

Největší oblibě se dlouhodobě u zákazníků těší v bio kvalitě mléko a mléčné výrobky, ovoce a zelenina včetně ovocných a zeleninových šťáv a také ostatní zpracované potraviny, jako jsou koření, hořčice, zpracovaná káva nebo čaj či hotové pokrmy typu kojenecké a dětské výživy. Většinu biopotravin nakupují čeští zákazníci v maloobchodních řetězcích, které doplňují drogerie a prodejny zdravé výživy, faremní a další prodeje či e-shopy.

Přestože Češi bioprodukty vyhledávají stále častěji, jejich informovanost o benefitech ekologického zemědělství, způsobech produkce a systému značení a kontroly stále není na takové úrovni, jakou by si producenti představovali. I proto přichystalo ministerstvo zemědělství informační marketingovou kampaň, která má s edukací spotřebitelů dále pomoci. Zemědělci zabývající se bioprodukcí získávají dotace na ekologicky obhospodařované plochy a bodové zvýhodnění v rámci Programu rozvoje venkova.

Většina farem v režimu ekologického zemědělství neboli „bio“ se nachází v příhraničních oblastech, případně tam, kde charakter krajiny jiné formy hospodaření neumožnuje. „U nás ve Zlínském kraji hrají ekofarmy a producenti biopotravin významnou roli, a to nejen v otázce ekonomiky a zaměstnanosti, ale také třeba v rozvoji cestovního ruchu. Je třeba vnímat, že jsou regiony, kam ekologické zemědělství a produkce biopotravin prostě patří, a vzhledem ke struktuře přírody a krajiny v nich nelze ani nic jiného dělat,“ shrnula Margita Balaštíková, předsedkyně podvýboru pro potravinářství PSP ČR.

Zhruba 90 % celosvětového prodeje biopotravin představuje Severní Amerika a Evropa. Největším trhem jsou USA, následuje Německo a Francie.

Nejčtenější články