Close search

74 % všech zaměstnanců společnosti Tesco jsou ženy, řada z nich působí na manažerských pozicích

Tesco Zdroj: Tesco

Společnost Tesco Stores Česká republika dlouhodobě vyvíjí iniciativy a aktivity, kterými vytváří inkluzivní pracovní prostředí. Strategie společnosti se soustředí mj. na zvyšování podílu žen na vedoucích pozicích a seniorních vedoucích pozicích. Za rok 2022 se tak např. podařilo dosáhnout přirozeně vyrovnanému genderovému zastoupení napříč společností.  Ženy v Tesco jsou zaměstnány na celé řadě pracovních míst, od pracovnic obchodního provozu přes software inženýrky až po ředitelku marketingu.

„Naším mottem je, že čím více různorodých skupin zaměstnanců budeme ve firmě mít, tím bohatší firemní kulturu budeme společně tvořit. V rámci růstu kariérních příležitostí pokračujeme i nadále v našich rozvojových programech pro vedoucí pracovnice a pracovníky na provozovnách a v centrální kanceláři,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores Česká republika, a doplňuje: „Zaměřujeme se také na rovnost v odměňování. V rámci centrální kanceláře má každá pozice mzdové rozpětí, které se nemění podle pohlaví kolegů, kteří danou pozici zastávají.“

Tuto snahu podporují také firemní benefity, které ženám umožňují efektivně skloubit životní a pracovní závazky. Řešením pro ženy, matky, samoživitelky a další zaměstnance, kteří se musí starat o své rodiny, jsou například částečné úvazky, zkrácený pracovní týden nebo placené pracovní volno navíc. V závislosti na konkrétních potřebách daného zaměstnance přistupuje Tesco k žádostem o zvolený způsob podpory individuálně. „Více jak polovina našich zaměstnanců pečuje o své blízké a čtyři z pěti kolegů a kolegyň mají pocit, že mohou pracovat flexibilně s ohledem na své blízké. Zkrácený úvazek v Tesco využívá v současné době 18 % zaměstnanců, z toho 85 % jsou ženy,“ říká Katarína Navrátilová.

Nejčtenější články