Close search

11 rad pro harmonický partnerský vztah od papeže Františka

Usnews.com Zdroj: Usnews.com

Již několik let je zveřejněn latinsky psaný rozsáhlý dokument Amoris Laetitia (v překladu Radost z lásky). Jejím autorem není nikdo jiný než samotný papež František. Text se setkal s pozitivním ohlasem pro své porozumění vůči rozvedeným párům, gayům a snoubencům. Zde máte těch 11 nejinspirativnějších rad pro pevný, láskyplný vztah. A jejich spojovníkem je jednoduchost.

1. Ve vztahu mějte vždy oči otevřené

„Porozumění má obrovský význam a upírat ho [partnerovi] je obvykle bolestivé. Kolik věcí někdy dělají manželé a děti, jen aby si jich někdo všiml!“ napsal papež.

„Mnoho bolesti a problémů vyvstane, když se na sebe přestaneme dívat. Láska otevírá oči a umožňuje nám vidět, mimo všechno ostatní, velkou hodnotu lidského bytí.“

 

2. Přelétavost hory nepřenáší

„Přemýšlím o rychlosti, kterou lidé přechází z jednoho citového vztahu do druhého. Věřím v to, že láska může být, podobně jako u sociálních sítí, připojená a odpojená z rozmaru konzumenta a vztah rychle ,zablokován‘.

Pečujeme o citové vztahy způsobem, jakým pečujeme o materiální předměty a prostředí. Vše je jednorázové; každý používá a vyhazuje, bere a rozbíjí, využívá a ždíme do poslední kapky. Pak ,sbohem‘,“ uvedl.

„Kvůli narcismu nejsou lidé schopní podívat se do svého nitra, dál za jejich vlastní touhy a potřeby. Přesto dříve nebo později ti, co využívají druhé, skončí jako ti využívaní, manipulovaní a odepsaní kvůli tomtéž nastavení mysli.“

 

3. Zdvořilost umí zázraky

„V rodině je třeba používat tři slova. Rád bych to ještě jednou zopakoval! Tři slova: ,Prosím‘, ,děkuji‘, ,promiň‘. Tři základní slova! Nebuďme lakomí, co se týče používání těchto slov, ale neustále je opakujme, den co den (...) Správná slova vyslovená denně ve správnou chvíli chrání a velebí lásku.“

 

4. Láska je jako víno: chce to čas, aby se stala nejlepší verzí sama sebe

„Snění o idylické a perfektní lásce ničemu nepomůže, když nejsou žádné podněty k tomu, aby vzkvétala. Božská představa o pozemské lásce zapomněla, že to nejlepší teprve přijde, že dobré víno zraje s věkem,“ napsal.

„Stejně jako dobré víno začíná ,dýchat‘ s věkem, denní zakoušení věrnosti dává sezdanému životu bohatství a ,tělo‘. Věrnost má co dělat s trpělivostí a očekáváním.“

 

5. Naslouchání je forma umění

„Udělejte si čas, kvalitní čas. To znamená být připravený a trpělivě a pozorně naslouchat všemu, co jiná osoba chce říct. Nepromluvit do té doby, než nastane správný čas, chce sebedisciplínu. Namísto projevení názoru nebo rady si musíme být jistí, že jsme vyslechli všechno, co jiný člověk chce říct. To znamená, že musíme kultivovat vnitřní klid, což umožňuje naslouchat jinému člověku bez duševního a emocionálního rozptýlení,“ vysvětlil papež.

„Nenechte se unáhlit, odsuňte všechny vaše potřeby a starosti pryč a vytvořte prostor. Mnohdy váš manžel nebo vaše manželka nepotřebuje řešení pro jeho nebo její problémy, ale jednoduše touží být vyslechnuti, touží cítit, že někdo vzal na vědomí jejich bolest, zklamání, strach, hněv, naděje a sny.“

 

6. Opačný názor někdy není špatný

„Udržujte si otevřenou mysl. Nezabředněte do omezených představ a názorů, ale buďte připraveni je změnit nebo rozšiřovat. Kombinace těchto dvou opačných způsobů přemýšlení může vést k syntéze, která obohacuje oba.“

 

7. Jak věci říkáte, je stejně důležité jako to, co říkáte

„Schopnost říct, co si myslíte, aniž byste člověka urazili, je důležitá. Slova by měla být pečlivě volena tak, aby neurážela, a to zejména při řešení závažných situací. Při dorozumívání by se nikdy neměl ventilovat hněv a způsobovat bolest,“ tvrdí papež.

„Blahosklonný tón jen slouží bolesti, zesměšňování, obviňování a urážkám ostatních. Mnoho neshod mezi páry se týká nedůležitých věcí. Většinou jsou to triviální záležitosti. Co ale mění náladu, je způsob, jakým jsou věci vyřčeny, nebo přístup, s jakým jsou vysloveny.“

 

8. Vzhled chátrá, ale duše září stejně silně

„V průběhu každého manželství se mění fyzický vzhled, ale to jen stěží znamená, že láska a přitažlivost mizí. Milujeme jiného člověka pro to, jaký je, ne jednoduše pro jeho tělo. Ačkoliv tělo stárne, pořád vyjadřuje tu osobní identitu, která si jako první získala naše srdce. I když už ostatní nemusí vidět krásu této identity, manžel či manželka i nadále vidí očima lásky, a tak jeho nebo její náklonnost neopadává.“

 

9. Kompromisy, kompromisy, kompromisy

„Jak láska zraje, zároveň se učí ,vyjednávat‘. Takové ,vyjednávání‘ je daleko od všeho sobeckého nebo vypočítavého a prověřuje vzájemnou lásku, schopnost dávat a brát, [to vše] pro dobro rodiny,“ nastínil papež.

„V každé nové etapě manželského života je potřeba si sednout a znovu si ujasnit dohody, takže nebudou žádní vítězové a poražení, ale spíše dva vítězové. Doma nemohou být rozhodnutí učiněna jednostranně, neboť každý manžel sdílí zodpovědnost za rodinu; každý domov je stále jedinečný a každé manželství najde dohodu, která mu nejlépe vyhovuje.“

 

10. Nejednejte defenzivně během konfliktu

„Když čelíme krizi, máme tendenci nejprve reagovat defenzivně, protože pocitově ztrácíme kontrolu, nebo pociťujeme vinu, a jsme z toho neklidní. Uchylujeme se k popírání problému, skrýváme ho nebo jej bagatelizujeme a doufáme, že odezní. Ale to nám nepomůže; jen to věci zhorší, plýtvá to energii a oddaluje řešení.“

 

11. Nikdy neignorujte emoční břímě člověka

„Mnoho lidí opouští dětství, aniž by cítili bezpodmínečnou lásku. To ovlivňuje jejich schopnost být důvěřiví a otevření k ostatním. Chabý vztah s rodiči a sourozenci, pokud zůstane nezhojený, se může znovu vynořit a zasáhnout manželství,“ domnívá se papež.

„Je nutné zabývat se nevyřešenými záležitostmi a dojít k osvobození. Pokud se v manželství objeví problémy, je důležité se ujistit, že každý manžel pevně uchopil svou vlastní minulost ještě předtím, než jsou učiněna důležitá rozhodnutí.“

Nejčtenější články