Dílo Zdeňka Sýkory má i Centre Pompidou: Slavný český výtvarník by se dnes dožil 99 let

Narodil se sice v Čechách, ale svými obrazy, plastikami i grafikou se stal už v šedesátých letech umělcem evropským.
Zdroj wikipedia
3. Února 2019
Český malíř, který využíval počítač pro své přípravy výtvarných děl. Prozkoumával nové vlastnosti základních výtvarných prostředků, ve vztazích elementů se řídil přísnými pravidly. I přes racionální koncept jeho díla působí organicky a spontánně, promítá se do nich neustále se pohybující svět a snaha pochopit jeho zákonitosti.

Narodil se 3. února 1920 v Lounech, zde žil až do své smrti. Absolvoval zde gymnázium. Už od mládí fotografoval a maloval obrazy, ale kvůli pozdějšímu uzavření vysokých škol musel začít pracovat, tudíž se ocitl na železnici. Po konci války se ale mohl svým studiím plně věnovat: na ČVUT a později na Univerzitě Karlově studoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii. Od roku 1947 zde začal dokonce učit a později získal titul docent.

V roce 2003 mu byl udělen titul rytíře Řádu umění a literatury, a to od samotného francouzského ministra kultury. Získal také rakouskou cenu Herberta Boeckla za celoživotní dílo.

Přišel téměř o celou rodinu: Život Josefa Lady rozhodně pohádku nepřipomínal

Ztvárňoval krajinu, postupně dospěl k abstrakci, svým prvním strukturálním obrazům. Od roku 1964 vytvořil první programované struktury, a to s pomocí počítače. Později vyvíjel systém založený na náhodnosti, který byl základem liniových obrazů, na jejichž tvorbě se podílela i jeho žena Lenka.

Jeho díla jsou vystavěna v mnoha zahraničních galeriích, a to například v New Yorku, Berlíně, Amsterdamu, Vídni, Paříži, ale také na smíchovské Kampě v Praze.

Zemřel 12. července 2011 v Lounech, bylo mu 91 let.

Komentáře