Potvrzeno vědou! Lidé s velkými výkyvy nálad jsou kreativnější a mají vyšší IQ

13. Července 2018
Editor EL
Už ve starověku lidé věřili, že určitý druh šílenství je spojen s kreativním géniem, a takto obdařený člověk tudíž dostal požehnání od samotného boha.
Zdroj cosmopolitan.com
Jsou nejkreativnější lidé světa geniální šílenci nebo šílení géniové? Na to nejspíš znát odpověď nikdy nebudeme, ale díky světovým kapacitám v oblasti vědy již nyní jistě víme, proč se tak často potýkají s výkyvy nálad.

Časté střídání nálad dnes nejčastěji lékaři „léčí“ předepisováním léků. Často se totiž bojí, co všechno by z takového člověka mohlo vykrystalizovat. Ale mnozí si vůbec nejsou vědomi toho, že mají pravděpodobně co dočinění s mimořádně inteligentním a kreativním člověkem!

Už ve starověku lidé věřili, že určitý druh šílenství je spojen s kreativním géniem, a takto obdařený člověk tudíž dostal požehnání od samotného boha. Aristoteles pronesl, že „žádná velká mysl neexistovala bez doteku šílenství.“

 

Co přesně si ale máme představit pod náhlými výkyvy nálad a pojmem „šílenství“?

Jistě se nám hned vybaví nemoci jako deprese, bipolární poruchy, úzkosti, schizofrenie.

Přitom bipolární porucha bývá diagnostikována nejčastěji. Typické je pro ni kontrastní střídání stavů – člověk v hluboké depresi a mánie hysterické radosti, ambicí a také zvýšená kreativita.

Podle jedné studie mají lidé s touto poruchou velice vysoké IQ. Dokonce se prokázalo, že se s ní potýkají čtyřikrát častěji studenti, kteří prospívají ve škole s hodnocením „A“. A především ti, kteří excelují v jazycích, matematice a hudbě!

Ale nesmíme zapomínat na negativní stránky. Pomineme-li výkyvy nálad, tak tito geniálně šílení lidé inklinují k závislosti na drogách a alkoholu. Těm jsou vystavené zejména nejbystřejší děti ve třídách, jak potvrdilo hned několik výzkumů.

5 SMS pro spokojený vztah. Měli byste si je posílat denně!

A co přesně se tedy děje v hlavách těchto geniálních kreativců?

Podle dosavadních lékařských průzkumů pracuje náš mozek hned v několik různých oblastech pro přežití. Jedna z nich, zabírající velkou část mozku, je určena pro utváření společenského života. Tato oblast zodpovídá za rozvojem vzájemné mezilidské spolupráce, empatie a altruismu. A pokud se u některých jedinců tato oblast zcela nevyvine nebo dokonce zakrní, uvolní se velké množství mozkové aktivity pro jiné účely. A nejčastěji se jedná právě o kreativní energii.

Jedinci s takto zvýšenou kreativní energií se častěji pouštějí do zkoumání pro jiné nepochopitelných jevů, tvorby velkolepých uměleckých děl nebo složitých matematických výzkumů. Ovšem v přehnaném měřítku se tato anomálie může projevit diagnózami, jako je autismus.

Další vysvětlení, proč se kreativita probouzí společně se změnou nálad je, že jakmile se člověk dostane z deprese, mozková aktivita se náhle změní. Podle lékařské studie se přesune aktivita ze spodní části předního laloku do vrchní. A přesně totéž se děje v momentech, kdy lidé zažívají příliv kreativity.

Přímý důkaz o tom, zda poruchy nálad vedou k vyšší inteligenci, je zatím předmětem neustálého výzkumu. Jedno ale víme jistě. Obě tyto oblasti spolu souvisí, ale jak se snad dozvíme již brzy.

 

Komentáře